Perustaso: tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni

Epidemian perustaso

Kansallinen suositus:

  • Epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.
  • Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Alueelliset tarkennukset:

Kaikessa toiminnassa perustasolla huomioidaan, että jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Toimijat hyödyntävät aktiivisesti THL:n ohjeita, ja tuovat niitä kulttuuri ja vapaa-ajantoimintaan osallistuvien henkilöiden tietoisuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeet

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että aktiivisessa harrastustoiminnassa varmistetaan, että vähäisilläkään koronatautiin sopivilla oireilla ei osallistuta toimintaan. Tähän voidaan käyttää myös harrastustoiminnassa tarkistuslistaa, jossa esiintyvät kohdat esimerkiksi ohjaajat ja valmentajat käyvät läpi osallistujien kanssa.

Tarkituslista urheilutoimintaan (ei-saavutettava pdf-tiedosto, voi tulostaa).

Seuroille tueksi laadittu materiaali (ei saavutettava pdf-tiedosto, voi tulostaa).

 

3.11.2020 redaktion_toimitus