Yleisiä linjauksia

Riskien hallintasuunnitelma on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jokaista vaihetta koskevat perusasiat, joiden noudattaminen nähdään tärkeäksi jokaisessa vaiheessa. Alueelliset suositukset on tärkeä tarkistaa säännöllisesti.

Voimassa olevat alueelliset ja kuntakohtaiset viranomaisten suositukset löytyvät täältä.

Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava alueella voimassa olevaa kunnan tai aluehallintoviraston tekemää määräystä. Lisätietoja asiasta löytyy aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset -nettisivulta.

Perusasiat

Kasvomaskien käytössä on tärkeää, että kaikki kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät noudattaisivat jokaisessa vaiheessa alueellisia suosituksia. Suositukset annetaan epidemiologisen arvion perusteella ja ne arvioidaan viikoittain. Urheilussa kasvomaskia tulisi käyttää aina muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskien käytössä tulee huomioida, että osa henkilöistä ei voi terveydentilansa vuoksi maskia käyttää. Jokainen vastaa lähtökohtaisesti itse kasvomaskin hankinnasta, mutta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijat voivat myös tarjota maskeja ihmisille. Kasvomaskin käytössä suositellaan huomioimaan seuraavia ohjeita koronataudin tartuntariskin vähentämiseksi:

  • Maski puetaan jo ennen saapumista sisätiloihin.
  • Maskia käytetään aulatiloissa, liikuntatiloissa, saapumis-, kokoontumis- ja poistumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 23.10.2020 antamissa suosituksissa todetaan tartuntariskistä harrastustoiminnassa seuraavasti:

  • Harrastustoiminnan aiheuttamaan tartuntariskiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa osallistujien määrä, harrastustilan koko ja ilmastointi sekä harjoitettavan toiminnan laatu.
  • Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos ei ole mahdollista säilyttää riittäviä turvaetäisyyksiä (vähintään 2 metriä henkilöiden välillä jatkuvasti), maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä.
  • Tautiriski on suurentunut erityisesti sisätiloissa harjoitettavissa joukkue- ja kontaktilajeissa, joissa kontaktitilanteiden välttäminen on vaikeaa. Myös kuorolauluun on liittynyt tutkimusten mukaan suurentunut tartuntariski.
3.11.2020 redaktion_toimitus