Ulkotilat

Ulkotiloissa tapahtuvaa toimintaa on suositeltava tehdä epidemian jokaisessa vaiheessa. Huolehditaan kuitenkin myös ulkona kaikessa toiminnassa perusasioista (vältetään lähikontakteja, huolehditaan käsi- ja yskimishygieniasta ja noudatetaan voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia).

Sisätilat mukaan lukien jäähallit

Tiloja käytetään huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset. Henkilömäärä on riippuvainen epidemian vaiheesta.  Jos tila voidaan jakaa selkeästi useampaan osaan ja pystytään myös pukeutumistiloissa ja saapumisessa sekä poistumisessa välttämään kohtaamista, voi tilaa käyttää useampi ryhmä samanaikaisesti. Eli jos suositus tai rajoitus on esimerkiksi 10 henkilöä, mutta tila voidaan jakaa turvavälit huomioiden erillisiin osioihin, voi sitä käyttää useampi 10 hengen ryhmä. Näillä ratkaisuilla ei kuitenkaan voida ylittää tiloissa sallittua kokonaishenkilömäärää. Jakaminen tehdään väliverhoilla/seinillä tai jättämällä tarpeeksi suuri merkitty alue eri tilojen väliin. Pukutilojen ja poistumisreittien suhteen voidaan etäisyys varmistaa myös portaistamalla harjoitukset.

Tiloissa, jotka toimivat monikäyttötiloina tai joissa on useita eri ryhmiä samanaikaisesti, tulee tarvittaessa käytettävien tilojen määrää rajoittaa, jotta kokonaishenkilömäärä saadaan suositusten ja ohjeiden mukaiseksi ja jotta turvavälit pystytään pitämään.

Leviämisvaiheessa joukkueurheilussa tai ryhmässä tapahtuvassa harjoittelussa siirrytään tekemään harjoitteita, jotka mahdollistavat lähikontaktien välttämisen.

3.11.2020 redaktion_toimitus