Tiistaina 23.2. kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä nosti esiin tartuntatautilain jo voimassaolevan pykälän toimista, joilla viruksen leviäminen tulee pyrkiä ehkäisemään myös yksityisen sektorinyleisölle avoimessa toiminnassa.

Koronaviruksen tilannekuva on alueella edelleen melko heikko. Epidemian ilmaantuvuusluku on tosin viime päivinä hieman laskenut. Kuluneen seitsemän vuorokauden aikana Pohjanmaalla on todettu 121 uutta koronavirustartuntaa. Taudin jäljitettävyys on alueella melko hyvä, sillä noin 80 prosentissa tapauksista tartunnan alkulähde tiedetään.

Kuntakohtaiset päätöksensä yo-kirjoitusten turvallisesta järjestämisestä

Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen turvallisesti koronavirusepidemian aikana on herättänyt Pohjanmaan alueen kunnissa huolta. Koronakoordinaatioryhmä totesi, että kukin kunta tekee omat päätöksensä kirjoitusten järjestämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on laatinut ohjeistuksen aiheesta, jonka ryhmä on välittänyt alueen kuntiin. Ohjeistus on luettavissa THL:n verkkosivuilta.

Alueen vahvat suositukset voimassa maaliskuun loppuun saakka

Ryhmä jatkoi seuraavien alueelle annettujen vahvojen suositusten voimassaoloa 31.3.2021 saakka:

 • Aikuisten, yli 20-vuotiaiden, sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa ei suositella järjestettäväksi 31.3.2021 saakka. Suositus koskee myös yksityisiä toimijoita.
 • Hoitohenkilökunnan ja muun sote-palveluissa olevan henkilökunnan tulee aina käyttää kasvomaskia tai kasvomaskia ja visiiriä yhdessä, mutta ei pelkästään visiiriä. Vahva suositus on voimassa 31.3.2021 saakka.
 • Vetoomus alueen kaikkiin kansalaisiin vähentää fyysisiä sosiaalisia kontakteja. Suositus on voimassa 31.3.2021 saakka.

Tartuntatautilain yleisvelvoitteesta muistutus toimijoille

Ryhmä nosti esiin tartuntatautilain nyt voimassaolevan velvoitteen, jonka mukaan sisä- ja ulkotiloissa yleisölle avoimen toiminnan järjestäjien tulee huolehtia toiminnan yhteydessä koronaviruksen leviämistä estävistä toimenpiteistä. Järjestäjien tulee huolehtia, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävä ohjeistus turvavälin pitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista toimista, joilla estetään viruksen leviäminen.
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Toimijoiden tulee myös järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu väljästi. Tartuntatautilaissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt (ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemustoiminnan harjoittajat)
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Myös niiden tilojen hallinnasta vastaavien toimijoiden, joissa matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai poistuvat siitä, tulee huolehtia koronavirustaudin leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä järjestelyistä. Järjestelyissä matkustajia ohjataan liikennevälineeseen siirtymisessä ja sieltä poistumisessa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi asemat, terminaalit ja muut vastaavat sisätilat ja rajatut ulkotilat. Velvoitteet eivät koske henkilöliikenteen liikennevälineiden matkustamiseen tarkoitettuja tiloja, joista säädetään eri pykälässä.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian vaihe: leviämisvaihe

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 2012 (tiistaina 23.2.)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 130 (tiistaina 23.2.)

Positiivisten näytteiden osuus (viimeisin viikko, keskiarvo): 5,34 %

Sairaanhoitopiirissä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleet, epidemian alusta alkaen. 23.2.2021: 12 henkilöä (luku ilmoitetaan kahden viikon välein.)

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2.3. 2021 tai tarvittaessa jo aikaisemmin.

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, VSHP, puheenjohtaja, Peter Nieminen, VSHP, Juha Salonen, VSHP, Tomas Häyry, Vaasa, Heikki Kaukoranta, Vaasa, Gun Kapténs, Luoto, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, AVI, Karin Kainlauri, ELY, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tia Väisänen, THL, Hanna Hattar, VSHP, tiedotusvastaava, Päivi Berg, VSHP sihteeri.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

16.12.2021 redaktion_toimitus