H-uudisrakennushankkeen johtoryhmän toisessa kokouksessa kuultiin toiminnallisen suunnittelun tilannekatsauksia. Rakennushankkeen toteutustavaksi valittu allianssi muodostetaan vaiheittain ja Hietalahden alueelta aletaan purkaa vanhoja rakennuksia vuoden loppupuolella.

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistyminen konkretisoituu uudessa rakennuksessa. Saman katon alle muuttavat myös psykiatrian toiminnot Huutoniemeltä. Uuden H-rakennuksen tekeminen ei ole vain rakennusprojekti. Myös toiminnallisella suunnittelulla on suuri merkitys monivuotisessa projektissa. Toiminnallinen suunnittelu tarkoittaa niiden palveluiden suunnittelemista, joita uusi rakennus tarjoaa käyttäjilleen.

Asiakaskyselyitä hyödynnetään

Tukipalveluiden työryhmä on haastatellut asiakasraatia ja kolmannen sektorin toimijoita ja kuunnellut heidän tarpeitaan. Uudisrakennuksen aulaan on tarkoitus tulla kattavasti palveluohjausta ja neuvontaa. Ensimmäisen kerroksen tiloja suunniteltaessa visiona on monipuolisesti, esteettömästi ja myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä terveys- ja hyvinvointikeskuksen sydän.

Myös dialyysiosaston suunnittelussa on hyödynnetty asiakasnäkökulmaa haastattelemalla dialyysipotilaita. Uudelle osastolle toivotaanuusia digitaalisia ratkaisuja mm. tiedonkeruuseen ja 20 dialyysipaikkaa.

Suurpoliklinikka

Suurpoliklinikka on yksi suurimpia toiminnan muutoksia uuden rakennuksen myötä. Suurpoliklinikalle yhdistyy useimpien erikoissairaanhoidon poliklinikoiden toiminta sekä Vaasan alueen perusterveydenhuollon terveysasemien toiminta. Suurpoliklinikalle visioidaan pidennettyjä aukioloaikoja sekä etävastaanottotoimintaa digitalisaation hengessä.

Uuden H-rakennuksen vuodeosastot tulevat sisältämään yhden hengen huoneita, joita tarvittaessa kriisitilanteissa voidaan laajentaa kahden hengen huoneiksi. Mahdollisuus eristystä vaativiin tiloihin epidemiatilanteissa huomioidaan myös.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut uuteen H-taloon

Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät uuteen H-taloon lukuun ottamatta perhekeskukseen tulevia toimintoja sekä psykoterapiapalveluja, avo- ja kotikuntoutusta sekä nuorisopsykiatriaa. Aikuisille on tarkoitus tarjota lisäksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita. Osastohoitona uuteen rakennukseen olisi siirtymässä arviolta 51 hoitopaikkaa. Kehityssuunta pysyy avohoitopainotteisena, mikä huomioidaan tulevien toimintojen ja niihin pohjautuvien tilojen suunnittelussa.

Ensimmäinen allianssihanke

Uusi H-rakennus toteutetaan integroituna projektitoteutuksena eli allianssina. Suunnittelu ja toteutus ovat sopimusosapuolten yhteistyötä, jossa riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhteisesti. H-uudisrakennushanke on Vaasan sairaanhoitopiirin ensimmäinen allianssina toteutettava hanke. Parhaillaan on meneillään tarjouspyynnön dokumenttien valmistelu.  Allianssi muodostetaan myöhemmin syksyllä käynnistyvällä neuvottelumenettelyllä. Allianssisopimus on tarkoitus saada aikaiseksi vuoden lopussa ja varsinainen kehitysvaihe käynnistää vuoden 2018 alussa.

28.2.2020 Redaktion_toimitus