Vaasan keskussairaalan Hietalahden alueelle tuleva rakennus suunnitellaan eri palveluihin mukautuvaksi ja hankkeen tärkein kohde on alusta asti palveluita käyttävä asiakas. Rakennus yhdistää konkreettisesti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita.

Uudisrakennusprojektin johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 1.6.2017. Johtoryhmän kokouksista tullaan julkaisemaan säännöllisesti tiedote.

Hoito tulee lähelle

Vaikka uusi rakennus tulee sijaitsemaan Vaasassa, se palvelee koko Pohjanmaan maakuntaa. Uuteen taloon on suunnitteilla etäyhteysmahdollisuuksia niin maakunnan eri pisteisiin kuin esimerkiksi yliopistosairaalaan. ICT- ja etäratkaisut ovat keskeisessä asemassa niin uuden talon kuin tulevan maakunnan sote-palveluiden suunnittelussa.  Asiakas voi olla vaikka hoitajan kanssa lähellä omaa asuinpaikkaansa ja lääkäri on paikalla etäyhteydellä.

Suurpoliklinikka säästää asiakkaan aikaa

Yksi konkreettisimmista toiminnan muutoksista on uuden talon suurpoliklinikka. Sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoista että terveyskeskusten lääkärivastaanotoista muodostuva suurpoliklinikka tulee saamaan paljon tilaa rakennuksessa ja asiakkaan on helppo liikkua yhden poliklinikan sisällä.

27.7.2017 Redaktion_Toimitus