Potilaiden tiedot tallennetaan nyt koko Suomessa yhteiseen sähköiseen potilastietoarkisto Kantaan, jota sekä julkiset että yksityiset terveydenhuollon organisaatiot käyttävät. Vaasan keskussairaala otti potilastietoarkiston käyttöön marraskuussa 2015.

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi-sivujen kautta. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa
  • tiedonkulku paranee
  • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
  • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä
  • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta
14.12.2015 Heli Masa