Matala kynnys elvytyksen aloittamiseen voi pelastaa ihmishengen. Lapsetkin voivat oppia elvytystaidon ja sen yksinkertaiset perusteet on helppo muistaa äkillisessä tilanteessa. Tanskassa elvytyskoulutus on ollut osa pakollista opetusta jo pitkään ja ihmisten rohkeus elvytyksen aloittamiseen on Tanskassa saatujen tulosten mukaan kasvanut.

Vaasan elvytysviikko huipentuu suureen koululaisten elvytysharjoitukseen Variskan koululla. Vaasan keskussairaalan tietojen mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun näin suuri elvytysharjoitustapahtuma järjestetään Suomessa. Yhteensä noin 900 oppilasta saa harjoitella elvytysnuken kanssa painalluselvytystä, kun suomenkielisessä tapahtumassa n. 500 ja ruotsinkielisessä tapahtumassa n. 400 oppilasta suorittavat paineluelvytysharjoituksen teoriaosuuden päätteeksi. Elvytysviikon ajan elvytysohjaajina toimivat Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian 60 sairaanhoitajaopiskelijaa.

29.4.2016 VKSadmin