Vaasan keskussairaalassa on kiinnitetty huomiota laboratorion näytteenottoneulojen käyttötapoihin.  Verinäytteenoton käytänteet tarkastettiin tänään perjantaina (1.4.) myös vuodeosastoilla sekä poliklinikoilla. Noudattamalla ohjeita ei ole mahdollista pistää potilasta käytetyllä neulalla.

- Steriilit neulat säilytetään suojapaketissaan näytteenottopisteen työpöydällä. Pakkaus avataan vasta potilaan läsnä ollessa, kertoo koordinoiva osastonhoitaja Sari Kärki kliinisestä laboratoriosta.

Käytetty neula heitetään heti näytteenoton jälkeen näytteenottopisteiden välittömässä läheisyydessä olevaan jäteastiaan eikä käytettyä turvaneulaa pysty käyttämään toiseen kertaan.


Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla toimintatavat yhtenäisiä

Vuodeosastoilla ja poliklinikoilla toimintatavat neulojen steriilissä käytössä osoittautuivat tehdyssä tarkastuksessa yhtenäisiksi. Pääasiallisesti osastot ja poliklinikat käyttävät niin sanottuja turvaneuloja, joita suojaa tukeva suojus. Näytteenoton jälkeen turvaneulan suojusta ei saa myöskään avattua, minkä ansiosta sitä on mahdotonta käyttää uudelleen. Kun näyte otetaan potilaalta, tämän viereen sijoitetaan kärry, joka sisältää kaikki tarpeelliset näytteenottotarvikkeet. Myös riskijäteastia on sijoitettu siten, että käytetyt neulat on helppo laittaa sinne heti käytön jälkeen.

1.4.2016 VCSadmin