Eduskunta äänesti tiistaina, että Vaasan keskussairaala ei tule kuulumaan laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Ratkaisulla ei ole vaikutuksia sairaalamme toimintaan lähivuosina. Valiokuntakäsittelyssä olleiden tietojen perusteella muutos tulee koskettamaan enintään 100 potilasta, joten sen vaikutus toimintaamme on pieni.

Työnjako tullaan joka tapauksessa tulevaisuudessa valtaosin sopimaan oman erityisvastuualueemme sisällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteistyöllä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa palvelut turvataan jatkossakin. Vaasan keskussairaalan kaikki yksiköt toimivat normaalisti myös vuoden vaihteen jälkeen. Yhteispäivystys Vaasan sairaanhoitopiirin alueen väestölle sijaitsee Vaasan keskussairaalan Y-rakennuksessa.

Nyt Vaasan keskussairaalalle on vielä tärkeämpää keskittyä VKS 2025 -ohjelman tavoitteisiin: kehitämme toimintaamme sote-yhteensopivaksi osana alueen sote- ja maakuntauudistustyötä. Haluamme kehittää toimintaamme niin, että asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa. Osoitamme, että pystymme rakentamaan vielä paremman ja tehokkaamman sairaalan. Koko Pohjanmaan tuki yhteisessä taistelussa laajan päivystyksen statuksen puolesta on osoittanut sen, miten tärkeä sairaalamme on alueen asukkaille.

Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia valinnanvapauden, digitalisaation ja muiden sote-uudistukseen liittyvien muutosten myötä. Vuoden 2017 alussa lähdemme tarkemmin kartoittamaan näitä uusia mahdollisuuksia.  Me annamme tulevaisuudessakin mahdollisimman kattavat palvelut alueemme kaksikieliselle väestölle.

Göran Honga, sairaanhoitopiirin johtaja
Auvo Rauhala, johtajaylilääkäri
Marina Kinnunen, hallintoylihoitaja

14.12.2016 VKSadmin