Perustuslakivaliokunta antoi torstaina 8.12. kiivaan ja intensiivisen käsittelyn jälkeen lausuntonsa terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Ainoastaan yksi 20:stä lausunnonantajasta edusti terveydenhuoltoa, joten hänen virkamiesvastuulla annetulla lausunnoillaan lienee ollut kohtalainen painoarvo valiokunnalle sen päätöksen perustana.

On osoittautunut, että lausunnossa on selviä erikoissairaanhoitoa koskevia lääketieteellisiä ja sairaanhoidollisia harhaanjohtavia tai suorastaan virheellisiä tietoja ja lukuja, jotka ovat voineet vaikuttaa PeV:n antaman lausunnon sisältöön.

Liitteenä on kooste näistä virheellisyyksistä.

12.12.2016 VKSadmin