Vaasan sairaanhoitopiirin edustajat yhdessä alueen johtavien virkamiesten, poliittisten päättäjien ja asukkaiden silmin näkevät Vaasan keskussairaalan kuuluvan perustellusti laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon. Se on koko Pohjanmaan ja lähimaakuntien yhteinen etu.

Keskussairaalan toimintaa kehitetään jatkuvasti tehokkaampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Kustannussäästöt ovat jo purreet korkealuokkaisen hoitolaadun kärsimättä. Laajan päivystyksen säilyttämistä puoltavat saavutetut tulokset sekä seudun erityispiirteet.

Kaksikielisyys ja kansainvälisyys

Vaasan keskussairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ainoana kaksikielisenä, ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalana Suomessa. Jatkossa Vaasan keskussairaala on halukas tarjoamaan palveluitaan koko Suomen ruotsinkieliselle väestölle.

- Perustuslakivaliokunta on aiemmin ottanut kantaa alueellisten palveluiden saatavuuteen ruotsin kielellä. Uudistuspäätökset, jotka eivät huomioi kielinäkökulmaa ovat perustuslain vastaisia, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga.

Pohjanmaan maakunta on Suomen kansainvälisimpiä maakuntia, sillä väestöstä huomattava osa on ulkomaalaistaustaisia. Pohjanmaalla on vastaanotettu maahanmuuttajia jo vuosikymmenten ajan. Vaasan keskussairaalassa palvellaan monilla kielillä yhteistyössä Pohjanmaan Tulkkikeskuksen kanssa.

Toimiva sosiaalipäivystys

Vaasan keskussairaalan, Vaasan kaupungin ja lähikuntien kanssa on rakennettu hyvin toimiva Pohjanmaan sosiaalipäivystys, jolla turvataan monikielisten palveluiden saaminen ja oikeuksien toteutuminen myös kriittisissä sosiaalitilanteissa.

Merkittävä koulutusyhteistyö

Vaasassa on laadukasta diabetesosaamistoimintaa sekä terveyden- ja sosiaalihuollon opetuskeskustoimintaa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Käytännön harjoittelut tehdään Vaasan keskussairaalassa sekä sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä. Toiminta on ratkaisevassa roolissa lääkäri-, erikoislääkäri-, hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa sekä sosiaalityön koulutuksessa.

Laadukas hoito

Vaasan keskussairaalan 2400 työntekijää tekevät tunnustettua ja kansallisesti huipputasoista laatu- ja potilasturvallisuustyötä. THL:n raporteissa sairaala on monien sairauksien, kuten esimerkiksi sydäninfarktien, aivoinfarktien ja lonkkamurtumien hoitotuloksissa maan kärkisijoilla. Lisäksi aktiivinen potilasturvallisuuden kehittäminen näkyy potilasvahinkoilmoitusten vähäisenä määränä.

Energinen Vaasan seutu

Pohjanmaan alueella sairaalapäätöksellä on vaikutusta myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, viennin edistämiseen sekä työpaikkojen ja resurssien luomiseen.

- Vaasan seutu on koko alueen taloudellinen veturi ja koko maan mittakaavassa merkittävä tekijä viennissä, siksi Vaasan keskussairaalankin rooli on huomattava seudun tulevaisuuden kehittämisessä, sanoo Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala.

Vaasan seutu on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jossa toimii yli 140 alan yritystä. Näistä usea on alansa globaali markkinajohtaja. Liikevaihto on 4,4 miljardia euroa, josta  80% koostuu viennistä.  Vaasan seudun osuus Suomen koko energiateknologiaviennistä on 30%. Ala työllistää yli 11 000 työntekijää.

5 syytä valita Vaasan keskussairaala >>

30.6.2016 VKSadmin