Toukokuussa ensimmäistä kertaa järjestetyn elvytysviikon tavoite oli lisätä tietoisuutta maallikkoelvytyksen merkityksestä. Osana elvytysviikkoa järjestettiin Vaasan ja Mustasaaren koulujen 9.-luokkalaisille elvytystapahtuma. Nyt tapahtumaa varten hankitut MiniAnne® -elvytysnuket jaetaan koulujen käyttöön.

Sunnuntaina 16.10. vietetään Euroopassa vuosittaista Restart a heart -päivää, jonka teemana tänä vuonna on ”Kids save lives” eli lapsille ja nuorille annettavan elvytysopetuksen tärkeyden korostaminen. WHO - ja elvytyksen kansainväliset suositukset sekä kansallinen Käypä hoito –suositus - suosittelee paineluelvytysopetuksen antamista kouluikäisille. Paineluelvytyksen oppimiseen on nuoremmillakin lapsilla hyvät edellytykset menetelmän yksinkertaisuuden ja lasten ennakkoluulottoman asenteen takia.

Elvytysopetusta alueen koululaisille jatkossakin

Mitä nopeammin sydänpysähdyksen tapahtuessa aloitetaan paineluelvytys, sen paremmat mahdollisuudet henkilöllä on selvitä. Kynnys elvyttämisen aloittamiseen on tärkeä saada mahdollisimman matalaksi. Pienikin harjoittelukokemus voi edesauttaa uskaltamaan toimia tositilanteessa.

– Vaasan keskussairaalan on tarkoitus järjestää myös ensi vuonna Mustasaaren ja Vaasan 9.-luokkalaisille elvytyskoulutusta, mutta toteutustapa on erilainen kuin elvytysviikolla viime toukokuussa, kertoo tehohoidon apulaisylilääkäri Raku Hautamäki, joka toimi elvytysviikon järjestäjänä.

Viikolla 41 Vaasan ja Mustasaaren kouluille jaetaan yhteensä 150 MiniAnne® -elvytysnukkea, joita koulujen toivotaan käyttävän myös itsenäiseen paineluelvytysharjoitukseen.

12.10.2016 VKSadmin