Vaasan keskussairaalassa sekä henkilökunta että asiakkaat voivat tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta ja aktiiviseen ilmoittamiseen kannustetaan. Ilmoitus tehdään keskussairaalan www-sivuilla olevalla lomakkeella. Ilmoitukseen vaaratapahtumasta kuvaillaan tapahtuman kulku ja mitkä olivat sen seuraukset. Ilmoituksen tekijä voi myös kertoa oman näkemyksensä siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää.

Ilmoituksia seurataan jatkuvasti, kaikki ilmoitukset käsitellään tarkan prosessin mukaan ja poikkeamiin puututaan.

– Vaaratapahtumien raportoinnin tarkoituksena on oppia vaaratapahtumista. Henkilökunnan aktiiviseen ilmoittamiseen kannustetaan juuri sen vuoksi, että toimintaa päästään kehittämään entistä turvallisemmaksi havaintojen perusteella, kertoo Vaasan keskussairaalan laatupäällikkö Mari Plukka.

Vaaratapahtumailmoitusten lukumäärä on kasvanut joka vuosi. Tämä tulkitaan helposti huolestuttavaksi ilmiöksi. Aktiivinen ilmoittaminen on kuitenkin myönteinen merkki ja kertoo siitä, että turvallisuuskulttuuri on avointa eikä vaaratilanteista vaieta.

– Toivottavaa on, että henkilökunta tekee vaaratilanneilmoituksen aina, kun havaitsee tilanteen, jossa potilaan turvallisuus tai hoito saattaisi vaarantua, Plukka sanoo.

Teemana turvallinen lääkehoito

Aktiivisella vaaratilanteiden havainnoinnilla on päästy kehittämään turvallisia käytänteitä, kuten lääkitysturvallisuutta. Tänä vuonna on erityisesti panostettu asiakkaiden lääkityslistojen ajantasaisuuteen ja helmikuussa järjestettiin kaikille avoin lääkehoidon päivä. Teemapäivänä annettiin neuvoja hyvän lääkehoidon hallintaan ja opastettiin lääkelistan käyttöön.

– Vuosittain nostettavat kehittämisalueet nousevat osin myös vaaratilanteista saatujen havaintojen pohjalta, kuten kaatumisen ehkäisyyn panostaminen, joka oli teemana vuonna 2015, kertoo Plukka.

Hallintoylihoitaja Marina Kinnunen toteaa, että vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä Haipro on valtakunnallisesti laajassa käytössä:

– Järjestelmään on tehty jo yli 1 090 000 ilmoitusta.

Vaaratapahtumailmoituslomake löytyy palaute-sivulta >>

26.10.2016 VKSadmin