Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) mukainen laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta. Vaasan keskussairaalalle tämä oli jo neljäs peräkkäinen laaduntunnustus ja on vankka osoitus sairaalan toiminnan korkeasta laadusta.

SHQS-laatuohjelmaa käyttää Suomessa noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Ohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Vaasan sairaanhoitopiirissä SHQS-laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin vuonna 2007. Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa.

Henkilökuntaa kannustetaan laadulliseen kehittämistyöhön

Vaasan keskussairaalassa laatutyö ei ole vain johtamisen väline, vaan koko henkilökunta on mukana. Tästä osoituksena on tänä vuonna kolmatta kertaa järjestetty laatukilpailu. Kilpailussa haetaan uusia keksintöjä työn sujuvoittamiseen sekä uusia, muihinkin työyksiköihin levitettävissä olevia työtapoja. Vuonna 2016 laatukilpailun voitti tehohoidon osaston työ ”Näyttöön perustuva tehohoito”.

10.10.2016 VKSadmin