Syyskuussa 2016 Vaasan keskussairaalan kaikille työntekijöille lähetettiin kysymys ”Suosittelisitko omaa työyksikköäsi muille työntekijöille?”. Vastaajista 79 % vastasi ”kyllä”, 8 % ”ei” ja 13 % valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Kysymykseen tuli yhteensä 1217 vastausta, mikä on 52 % keskussairaalan työntekijöistä.

Henkilökunnan mielipide omasta työyksiköstään on tärkeä väline toiminnan kehittämisessä. Kyselyn vastauksiin tullaan perehtymään tarkemmin. Niissä yksiköissä hoidon palvelualueilla, joissa tulos oli alle 50 %, tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia. Keskustelun avulla pyritään selvittämään tuloksen syitä ja mitä henkilökunnan viihtyvyyden parantamiseksi tulisi tehdä. Vaasan keskussairaalassa asiakaslähtöisyyden yksi kulmakivistä on työssään viihtyvä ammattitaitoinen henkilökunta.

PALVELUALUE

SUOSITTELEE

Akuutti

74 %

Avohoito

88 %

Psykiatria

81 %

Diagnostiikkakeskus

81 %

Naiset ja lapset

70 %

Vuodeosastot

87 %

Hallinto

94 %

Huolto

65 %

Lääkärit ja asiantuntijat

76 %

Sairaanhoidon tuki

73 %

Kuva: Kyllä-vastausten osuus palvelualueittain.

25.10.2016 VKSadmin