Kirurgisen hoidon keskittäminen ns. laajan päivystyksen sairaaloihin vaatii tarkempaa selvitystä. Syöpäkirurgian työnjakoa ja keskittämisen edellytyksiä ryhtyy selvittämään kolmen hengen ryhmä, johon on nimetty Vaasan keskussairaalan kirurgian klinikan ylilääkäri, professori Mikael Victorzon.

Syyskuussa 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Kirurgia Suomessa 2020 -raportin, jossa esitettiin, että mm. syövän kirurginen leikkaushoito olisi keskitettävä kokonaan ns. laajan päivystyksen sairaaloihin. Raportti herätti paljon huolta siitä, mitä toimintaa jäisi sairaaloihin, jotka eivät kuulu laajan päivystyksen sairaaloihin. Nyt Sosiaali- ja terveysministeriö kuitenkin haluaa lisäselvitystä asialle.

– Vaikuttaa siltä, että on ymmärretty, ettei linjaus voi olla niin jyrkkä ja siksi halutaan tarkempaa selvitystä, Victorzon arvioi. 

– Synnytystoiminta edellyttää tiettyjä erikoisaloja. Niin kauan kun sairaalassa on synnytystä, pitää toiminnan olla edellytysten laajuista. Eli toimintaa ei voida supistaa niin jyrkästi, kuin alun perin on linjattu.

Kartoitus nykyisestä työnjaosta ja yksiköiden volyymeista

STM:n toimeksiantama selvitystyö tarkoittaa nykyisten viiden Erva-alueen työnjakosopimusten ja ohjeistusten kartoittamista syöpäkirurgian osalta. Vastaavaa selvitystä tullaan tekemään myös muilla erikoisaloilla, joiden keskittämistä on suunniteltu. Syöpäkirurgian selvitystyön loppuraportista vastaa HYKS:n johtajaylilääkäri, professori Reijo Haapiainen ja kolmantena ryhmässä on Mikkelin keskussairaalan urologian erikoislääkäri Niilo Hendolin. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

24.11.2016 VKSadmin