Direvan tavoitteena on rekisteröidä kaikki sairaanhoitopiirin diabeetikot.

Kuulumalla Vaasan sairaanhoitopiirin omaan rekisteriin diabetesta sairastava hyötyy lähivuosina nykyistä yksilöllisemmistä hoitomahdollisuuksista. Valtakunnallisesti ainutlaatuisen Direva-rekisterin tavoitteena on parantaa diabeteksen hoitoa ja potilaan elämänlaatua tunnistamalla diabetesta sairastavien joukosta erilaisia potilasryhmiä, joille suunnitellaan sopiva lääkitys. Diabetestutkija, professori Leif Groopin johtamien tutkimusten mukaan nykyinen jako tyypin 1 ja 2 diabetekseen on onnistuneen diabeteksen hoidon kannalta riittämätön.

 

– Kymmenvuotiaan rekisterin avulla on alettu saada viime aikoina merkittäviä tuloksia. Rekisterin avulla on opittu, että eri potilasryhmillä täytyy olla entistä yksilöidympi lääkitys, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä dosentti Tiinamaija Tuomi.

 

Diabetestyyppejä 1 ja 2 laajempi luokitus on saatu aikaan yhdistämällä geneettistä tietoa, laboratoriotuloksia sekä potilaiden sairauskertomustietoja.Potilaan lääkitys määräytyisi sen mukaan, mihin viidestä eri diabetesryhmästä hän kuuluu. Luokitus ennustaa suppeaa, kahden diabetestyypin jakoa paremmin hoidon tehon onnistumista sekä potilaan todennäköisyyttä saada lisäsairauksia tulevaisuudessa.

 

Vaasan sairaanhoitopiirin diabeetikoiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisten 15 vuoden aikana, vaikka taudin esiintyvyys on yhä maan alhaisinta.

15.2.2016 VKSadmin