Tutkimuksen mukaan työn kuormitus ja stressi ovat keskussairaalan henkilöstön keskuudessa vähentyneet 10 vuodessa.

Vaasan sairaanhoitopiirin työntekijät olivat mukana Suomen suurimmassa sairaalahenkilöstön seurantatutkimuksessa, joka järjestettiin nyt seitsemättä kertaa. Kahden vuoden välein toistuvalla kyselyllä arvioidaan työtä ja niissä tapahtuneita muutoksia, kehittämishankkeiden vaikutuksia sekä vertaillaan henkilöstön työhyvinvointia valtakunnallisella tasolla.

Kyselyssä tuli ilmi Vaasan sairaanhoitopiirin työntekijöiden arvostavan muun muassa työpaikkansa tarjoamaa ammatillisen kasvun mahdollisuutta sekä sosiaalisten suhteiden rakentamista osana hoitotyötä. Lisäksi henkilöstö koki mielipiteensä tulevan kuulluiksi esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa.  Kolme neljästä suosittelisi työpaikkaa ystävälleen. Viimeisen kolmen vuoden aikana työssä koettu epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt. Tutkimusta johtanut professori Mika Kivimäki nostaa tutkimuksen yhdeksi positiiviseksi tulokseksi työyhteisöt ja niiden johtamisen.

- Vaasan alueella työyhteisöt koetaan vahvoiksi ja ne voivat varmasti toimia työhyvinvointia tukevina tekijöinä sote-myllerryksenkin aikana. Lisäksi johtaminen ja esimiestyö ovat parantuneet jatkuvasti, kertoo Kivimäki.

Hyvinvointikyselyssä hyödynnettiin luotettavia ja tutkimukselliseen näyttöön perustuvia kotimaisia ja kansainvälisiä kysymyssarjoja, jotka kattoivat neljä aihealuetta: työ, työyhteisö, johtaminen ja kiinnostus jatkaa työssä.

Kyselyyn vastasi 1301 sairaanhoitopiirin työntekijää.

3.2.2016 VKSadmin