Elvytys voi pelastaa ihmishengen. Yksinkertainen, mutta elintärkeä taito voidaan helposti omaksua jo nuorella iällä. Kun elvytystä harjoittelee etukäteen, sen avulla voi kriittisellä hetkellä antaa suuren avun.

Vaasan keskussairaala yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestää elvytysviikon 9.-13.5.2016. Teemaviikon aikana keskussairaalalle saapuu kansallisia asiantuntijoita luennoimaan ammattilaisille. Sekä ammattilaiset että kaikki kansalaiset saavat harjoitella opastetusti peruselvytystä. Teemaviikko huipentuu päätapahtumaan, jonne on kutsuttu Vaasan ja Mustasaaren 9. luokkien oppilaat. Tapahtuman esikuvana on Saksassa Münsterissa järjestetty elvytyskoulutus, jossa lähes 12 000 koululaista harjoitteli elvytystä samanaikaisesti.

Uudet elvytyssuositukset tunnetuksi jo kevään aikana

Lokakuussa 2015 julkaistiin uudet kansainväliset elvytyssuositukset European Resuscitation Council´n kongressissa Prahassa. Suomalaiset elvytysohjeet päivitetään vielä alkuvuodesta vastaamaan uusia kansainvälisiä suosituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään sydänpysähdystä ennakoivien oireiden tunnistamiseen ja hoitamiseen, että sydänpysähdys pystyttäisiin välttämään. Sydänpysähdystilanteessa korostetaan elvytyksen välitöntä aloittamista ja mahdollisimman keskeytyksetöntä elvytystä. Myös hätäpuhelua on hyvä harjoitella etukäteen.

Elvytysviikkoon valmistautuminen aloitetaan jo tammikuussa. Keskiviikkona 20.1.2016 Vaasan keskussairaalassa järjestetään sairaanhoitajaopiskelijoille teemaviikon suunnittelu- ja elvytyskoulutusiltapäivä. Sairaanhoitajaopiskelijat tulevat Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Novia:sta. Opiskelijat toimivat elvytysviikon tapahtumissa avustajina ja uusien elvytyssuosituksien viestittäjinä. Heitä koulutetaan elvyttämisen taitoihin koko kevään ajan.

19.1.2016 VKSadmin