Sairaalasielunhoito juhlii 50-vuotistaivaltaan Vaasan keskussairaalassa, ja pian avautuu ovi hiljaiseen huoneeseen, joka on täysin uudenlainen palvelu sairaalassa. Piispa Björn Vikström vihkii huoneen 16. toukokuuta. Hiljainen huone tarjoaa rauhaa ja yksityisyyttä potilaille, omaisille ja henkilöstölle. Huone on tarkoitus pitää auki ympäri vuorokauden.

Hiljainen huone on paikka, jonne henkilöstö voi vetäytyä hetkeksi hiljentymään. Myös omaisille ja potilaille on tärkeää, että on olemassa paikka, jos voi mietiskellä omassa rauhassa. Huoneessa pidetään myös hartauksia. Hiljaista huonetta ei kuitenkaan pidä rinnastaa sairaalan kappeliin, jota käytetään poisnukkuneiden hyvästelemiseen.

Sairaalapappi ja sairaalasielunhoidon johtaja Rose-Maj Friman painottaa, että huone on avoin kaikille, uskonnosta riippumatta.

– Huone on rauhoittumista varten, eikä sitä ole tarkoitettu jollekin tietylle uskonnolliselle ryhmälle. Me sairaalapapit olemme luterilaisen seurakunnan palveluksessa, mutta sairaala on kaikkia varten, se on itsestään selvää.

Aloite hiljaisen huoneen saamiseksi Vaasan keskussairaalaan tehtiin jo vuosina 1999–2000. Kun Rose-Maj Friman tuli sairaalapapiksi 2010 ja toi julki vision hiljaisesta huoneesta, suunnittelu ja toteutus saivat vauhtia. Entinen kokoushuone kunnostettiin vuosina 2014–2015, ja sen jälkeen huonetta on sisustettu taideteoksin ja huonekaluin. Luonnonläheistä sisustusta täydentävät Esa Siltalopin ottamat luontokuvat sekä Ilona Ristan puureliefi, joka on hankittu peittämään ikkunat.

– Huonetta suunnitelleet ihmiset ovat panneet työhön aikansa ja sielunsa, Friman sanoo. Hiljaista huonetta on tehty yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seurakunta on yhdessä Prosentti taiteelle -hankkeen kanssa antanut sille taloudellista tukea.

Vihkimisen jälkeen päivä jatkuu seminaarilla, jonka teemana on Turvallinen hoito turvattomassa maailmassa. Luennoitsijoina ovat muun muassa filosofian tohtori Ikali Karvinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä piispa Björn Vikström Porvoon hiippakunnasta. Seminaariin voi ilmoittautua sähköpostitse: rose-maj.friman@vshp.fi.

Vaasan keskussairaalassa hiljainen huone on F0-kerroksessa.

9.5.2016 VCSadmin