Vaasan keskussairaalan asiakasraati näkee ihotautien poliklinikan toiminnan potilaan kannalta joustavaksi. Raadin mielestä asiakkaan oikeuksien lisäksi on muistutettava myös velvollisuuksista, sillä esimerkiksi peruuttamattomasta ajanvarauksesta voi koitua paljon haittaa.

Asiakkaan näkökulma ja osallistuminen toiminnan kehittämiseen toteutuu asiakasraadin toiminnassa. Asiakasraadissa on 12 jäsentä, jotka ovat Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaita. Raadin tavoitteena on asiakaskeskeisyyden lisääminen Vaasan keskussairaalan toiminnassa. Jäsenten yhteisestä näkemyksestä kirjoitetaan julkilausuma, jonka pohjalta toimintaa kehitetään konkreettisesti. Asiakasraati on toiminut jo neljän vuoden ajan ja saanut aikaan useita konkreettisia muutoksia. Esimerkiksi pysäköintialueelta sairaalaan johtavan kävelypolun varrella olevat penkit on laitettu raadin idean johdosta. Asiakasraati on vuosien varrella ollut osallisena myös useiden esitteiden ja oppaiden laatimisessa.

Tutustuminen toimintaan antaa konkreettisia kehittämisideoita

Syksyllä 2016 asiakasraati tutustui ihotautien poliklinikalla potilaan hoitoprosessiin. Raati laati tutustumisen pohjalta julkilausuman, jossa todetaan, että ihotautien poliklinikalla potilasta pyritään yhden käynnin aikana hoitamaan niin paljon kuin mahdollista. Raati myös havaitsi, että varattujen aikojen peruuttamatta jättäminen vaikuttaa merkittävästi niin poliklinikan prosesseihin kuin muihin omaa vuoroaan odottaviin asiakkaisiinkin. Sen vuoksi raati totesi, että asiakkaan oikeuksien lisäksi olisi hyvä informoida myös vastuista ja siitä, mitä sairaanhoito kaiken kaikkiaan kustantaa. Lisäksi raati ideoi, että asiakkaan sitoutumista hoitoonsa voitaisiin parantaa sopimalla hoitosuunnitelmasta, jonka hän voisi konkreettisesti allekirjoittaa.

Uusi asiakasraati on aloittanut toimintakautensa loppuvuonna 2016 tehdyn valintaprosessin jälkeen.

Asiakasraadin julkilausumat >>

17.1.2017 VKSadmin