Kaikissa sairaanhoitopiireissä ollaan ottamassa käyttöön yhtenäinen laaturekisterijärjestelmä. Vaasan sairaanhoitopiiri vahvistaa tulevaisuudessa erityisesti syöpähoidon, tekonivelkirurgian ja sydänhoitojen laadun seurantaa.

Laaturekistereiden avulla voidaan seurata hoidon vaikuttavuutta ja laatua. Rekistereistä saatu tieto auttaa potilasta hoitopaikan valinnassa. Kun laaturekisterijärjestelmä on valtakunnallisesti yhtenäinen, helpottuu vertailu. Vaasan keskussairaalassa laaturekistereistä uskotaan olevan hyötyä niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin:

– Valtakunnallisissa virallisissa sairaaloiden hoidon tulosten vaikuttavuusvertailuissa olemme pärjänneet vuodesta toiseen. Yhtenäisillä laaturekisterijärjestelmillä toivomme saavamme hyvät tuloksemme entistä paremmin ja helpommin esille motivaattoriksi itsellemme ja asiakkaiden vertailtaviksi, kertoo Vaasan keskussairaalan operatiivisen vastuualueen johtaja Peter Nieminen.

Laatuohjelma on ollut käytössä pitkään

Vaasan sairaanhoitopiirissä on ollut käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS) vuodesta 2005 alkaen. Laatuohjelman käyttöönottaneessa organisaatiossa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

– SHQS mittaa enemmän organisaation ja sen prosessien turvallisuutta, tehokkuutta ja laatua kuin prosessien lopputulosta eli hoidon tuloksia.  Täten SHQS ja laaturekisterit täydentävät toisiaan, Nieminen kertoo.

Kokenut toimittaja myös Vaasan kumppaniksi

Vaasan sairaanhoitopiiri valitsi yhdessä yliopistosairaaloiden ja muiden keskussairaaloiden kanssa laaturekisterien toimittajaksi turkulaisen kasvuyrityksen BCB Medicalin. Yritys on toimittanut aiemmin eri sairaaloille jo yli 160 laaturekisteriä.

– Meillä on vankka kokemus laaturekistereistä ja niiden integroimisesta sairaalan muiden järjestelmien kanssa. Olemme ylpeitä, että meidät on valittu laaturekisteripalvelujen kansalliseksi toimittajaksi ja laatuvertailun tietotekniseksi moottoriksi, sanoo BCB Medicalin toimitusjohtaja Petteri Viljanen.

27.7.2017 Redaktion_Toimitus