Sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan uudessa Pohjanmaan maakunnassa järjestämään uudella tavalla. Maakunnan asukkaille, eli palveluiden käyttäjille järjestetään vaikuttamisiltoja, joissa on mahdollisuus kertoa oma näkemys siitä, mikä on tärkeää sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vuoden loppuun mennessä valmistuu pohja sille, miten sosiaali- ja terveyspalvelut rakennetaan uuteen Pohjanmaan maakuntaan. Alkusyksyn aikana on laadittu luonnoksia palveluiden strategialle, visiolle ja palvelulupaukselle. Pohjanmaalla maakunta- ja sote-uudistuksessa keskeistä on ottaa asiakas mukaan suunnitteluun ja kysyä maakunnan asukkaiden näkemyksiä. Siksi marraskuussa järjestetään useita vaikuttamismahdollisuuksia, joista kolme on avoimia ihan jokaiselle maakunnan asukkaalle.

Vaikuttamisilloissa on tarkoitus keskustella ja kerätä tietoa siitä, mitä asukkaat tarvitsevat ja toivovat sosiaali- ja terveyspalveluilta. Tilaisuudet ovat keskenään samanlaisia, joten riittää, kun osallistuu yhteen tilaisuuteen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja >>

12.10.2017 Redaktion_Toimitus