Uudessa Pohjanmaan maakunnassa on maakunnan omistama sote-liikelaitos ja sote-osakeyhtiö. Lopullinen liikelaitoksen rakenne ja sisältö täsmentyvät vielä tämän kevään aikana. Osakeyhtiöön siirretään nykyisten terveyskeskusten avovastaanotto ja sosiaalineuvonta, mikäli valinnanvapautta koskeva lakiesitys toteutuu.

Sote-uudistuksen valmistelun poliittinen ohjausryhmä kokoontuu nyt tiheästi kerran kuukaudessa. Valmistelussa tapahtuu paljon ja esityksiä käsitellään niin sairaanhoitopiirin, kuntien kuin maakunnan omissa päätöselimissä. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa toimintansa ja sote-uudistuksen valmistelun poliittisen ohjausryhmän tehtäväksi esitetään jatkossa kyseisen toimielimen neuvonantajan roolia.

Alueellinen jako huomioidaan rakenteessa

Keskiviikkona 22.3. poliittisen ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin maakunnan liikelaitoksen palveluverkosta. Kun maakunnan liikelaitos aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta, sinne siirtyy suurin osa maakunnan kuntayhtymien ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnasta. Osa henkilöstöstä siirtyy osakeyhtiöiden palvelukseen. Tukipalveluille kaavaillaan omaa osakeyhtiötä. Asukkaille palvelut tarjotaan jatkossakin niin, että palveluverkosto peittää tasapuolisesti koko Pohjanmaan maakunnan. Maakunta vastaa siitä, että sen asukkailla on tietoa palveluiden tuottajista ja asukkaan pystyvät sujuvasti valitsemaan ja hakemaan sosiaali- ja terveyspalveluita.

Sote-teemaryhmien loppuraportti julkaistaan vielä ennen kesää

Pohjanmaan sote-uudistuksessa keskeistä suunnittelutyötä tekevät 11 teemaryhmää. Huhtikuun loppuun mennessä teemaryhmiltä julkaistaan loppuraportti, jonka pohjalta muutosjohtajat tekevät esityksen palvelurakenteesta.

23.3.2017 VKSadmin