Suolistosyövän hoitoprosessi on nyt mallinnettu yhdessä länsirannikon syöpää hoitavien ammattilaisten kesken. Prosessi on avattu potilaalle nettiin kuvattuna hoitopolkuna.

Mitä minulle tapahtuu? Miten syöpääni hoidetaan? Mitä voin itse tehdä? Näitä kysymyksiä potilas kysyy kun hänellä epäillään syöpää tai syöpä on jo todettu. Potilas selviää sairautensa kanssa sitä paremmin, mitä paremmin hän tietää miten hoidot etenevät ja keneen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee apua.

Syöpäpotilaan hoitoon osallistuu hoitoprosessin aikana usean erikoisalan ammattilaisia, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun ulkopuolella joskus jopa useammalta paikkakunnalta. Suolistosyöpien hoidosta on ensi kertaa sovittu yhdessä Vaasan ja Satakunnan sekä Tyksin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien suolistosyöpää hoitavien ammattilaisten kesken. Yhteisistä hoitolinjauksista sopiminen tuo tasalaatuisuutta hoitoon Läntisen syöpäkeskuksen eli Tyksin erityisvastuualueella.

–Netissä avautuva suolistosyöpää sairastavan potilaan polku on lopputuotos kolmen sairaanhoitopiirin suolistosyövän ammattilaisten työstä. Asiantuntijat kävivät läpi potilaan hoitoprosessin ja sopivat yhtenäisistä toimintalinjoista syövän diagnostiikasta hoidon seurantaan. Suolistosyöpää sairastavien hoito yhtenäistyy kun hoitokokouksia voidaan pitää myös eri paikkakuntien välillä. Näin Tyksin syövän hoitoon liittyvä erityisasiantuntemus on käytettävissä koko läntisen syöpäkeskuksen alueella, kertoo hoitopolkutyötä koordinoiva terveystieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen Läntisestä Syöpäkeskuksesta.

Syövän tehokkaassa hoidossa moniammatillisilla hoitotiimeillä on tärkeä merkitys. Suolistosyövissä Tyksissä on jo yli kymmenen vuotta ollut käytössä moniammatillinen tiimi, joka vastaa syöpäpotilaan hoidon suunnittelusta. Hoitokokouksiin osallistuvat patologi, radiologi, gastrokirurgit eli vatsaelinkirurgit, syöpälääkäri säde- ja lääkehoidon puolelta sekä vastuuhoitajat vatsaelinkirurgialta ja syöpätaudeilta.  Kansainvälinen syövänhoidon laatua arvioiva OECI (Organization of European Cancer Institutes), jonka jäsen Tyks Syöpäkeskus on, pitää toimivien hoitotiimien olemassaoloa ja säännöllistä kokoontumista tärkeänä laatukriteerinä. Hoitotiimien on todettu pidentävän potilaan elinaikaa.

Uusia suolistosyöpiä todetaan Vaasan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella vuosittain lähes 600. Potilaiden keski-ikä on noin 70 vuotta. Suolistosyöpäpotilaiden ennuste on Suomessa parantunut.

–Ennusteen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat kokeneiden gastrokirurgien tekemä leikkaushoito, oikeiden potilaiden valinta liitännäissolunsalpaajahoitoihin sekä peräsuolisyövässä leikkausta edeltävään sädehoitoon. Moniammatillisessa tiimissä pohditaan jokaisen potilaan tarvitsemat lisähoidot. Osalla potilaista tauti todetaan vasta etäpesäkkeisenä, jolloin hoitosuunnitelmaa tehtäessä pohditaan, ovatko etäpesäkkeet mahdollisesti poistettavissa kirurgisesti vai onko hoito palliatiivista eli oireenmukaista, selvittää TYKsin syöpätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Raija Ristamäki.

Potilas tarvitsee sairastuessaan mahdollisimman paljon luotettavaa tietoa siitä mitä hänelle tulee tapahtumaan.

–Ammattilaiset puhuvat potilaan voimavaraistamisesta. Tieto vähentää potilaan ahdistusta ja parantaa elämänlaatua. Netissä esitettyyn hoitopolkuun on linkitetty ohjeita, nettisivuja ja muuta tietoa, tiivistää terveystieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen Syöpäkeskuksesta.

Tutustu suolistosyöpäpotilaan hoitopolkuun netissä

 

Hoitopolku on potilaan polku

-        Väestön käyttöön laadittu kaavio sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta

-        Kaavion laatikoista löytyy tietoa tukemaan potilaan syövänhoitoon liittyviä päätöksiä ja omahoitoa

-         Kertovat kuka tekee, missä ja milloin tietyn syöpätyypin ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa

-        Tukevat potilaan voimavaraistumista tiedon avulla

-        ”Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet"-tietopaketissa on linkkejä mm. potilasjärjestöihin, tukemaan potilasta hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

15.9.2017 Redaktion_Toimitus