Uusi verkkopalvelu eSairaala.fi osoittaa, että Vaasan keskussairaala sijoittuu erinomaisesti julkisten terveydenhuoltopalveluiden valtakunnallisessa vertailussa.

Vaasan keskussairaala sijoittuu ensimmäiseksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja laadun kokonaisarviossa sekä potilasvahingoissa uudella eSairaala.fi-sivustolla, jonne on tällä hetkellä listattuna noin 700 eri julkisen terveydenhuollon toimijaa. Flowmedik Oy:n lanseeraamalla sivustolla toimijoiden kohdalle on asetettu laatumittarit, joista kuka tahansa voi verrata eri terveydenhuollon palveluita keskenään. Sivustolla näkyvissä mittareissa näkyy esimerkiksi asiakkaiden arvio hoidon laadusta, asiakaspalvelusta ja jonotilanteesta asteikolla 1–5.  Sivustolle voi jättää myös oman arvionsa esimerkiksi hoidosta tai asiakaspalvelutilanteesta.

Sivustolla yhdistyvät sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkemykset esimerkiksi hoidon laadusta, jonosta ja asiakaspalvelusta.

Läpinäkyvä tiedon jakaminen voi tuntua aluksi raskaalta, sillä luvut eivät valehtele. Pitkällä tähtäimellä avoimuudesta hyötyvät kuitenkin kaikki, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga.

eSairaalaa kehittämässä on ollut mukana useita toimijoita Vaasan keskussairaalasta sairaanhoitajaliittoon. Erityisesti asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019, tulee lisäämään asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia valita oma hoitopaikkansa. Sivusto helpottaa kuitenkin jo nyt palveluiden vertailua – oli kyseessä sitten muiden hoitokokemuksia tarkasteleva asiakas tai laatumittareista kiinnostunut, uutta työpaikkaa etsivä hoitotyön ammattilainen.

eSairaala.fi on suomenkielinen sivusto, mutta Vaasan keskussairaalasta kertovalla sivulla on kielivalinta myös ruotsiksi. Sivuston toimintaidea perustuu tiedon avoimeen jakamiseen ja sinne on kaikkien yksityisten ja julkisten terveydenhuollon toimijoiden mahdollista liittyä.

21.2.2017 VKSadmin