Jo 75 % Vaasan keskussairaalapiirin tiedetyistä diabeetikoista on liittynyt vuonna 2007 perustettuun DIREVA:an, jonka avulla selvitetään diabeteksen moninaisuutta.

DIREVA on Suomen ensimmäinen diabetesrekisteri, joka kerää systemaattisesti alueen aikuisia diabetespotilaita.

– Pyrimme löytämään varhaisvaiheessa potilaat, joiden glukoositasapaino heikkenee nopeasti ja joille kehittyy lisäsairauksia. DIREVA on systemaattisesti tuonut diabeteksen perusarviointiin aiemmin lähinnä tutkimuskäytössä olleita laboratoriokokeita ja geenitestejä diabeteksen alatyyppien selvittämiseksi. Muualla näitä käytetään vain, jos lääkäri osaa erityisesti epäillä erilaista diabetesmuotoa – käytännössä vain harvoin, kertoo DIREVA:n vastaava ylilääkäri Annemari Käräjämäki Vaasan keskussairaalan perusterveydenhuollon yksiköstä.

– Strategia on osoittanut, että viidesosalla ”tyypin 2 diabeetikoista” on merkittävä insuliininpuute. Toisella viidesosalla taas on erittäin huono insuliiniherkkyys – ikään kuin päinvastainen tilanne. Nykysuositusten mukaan näitä potilasryhmiä kuitenkin hoidetaan saman kaavan mukaan. Tähän kehitämme parannusta yhdessä ruotsalaisen ANDIS-rekisterin kanssa, Käräjämäki tarkentaa.

Seurantakäyntejä ensi vuodesta alkaen

DIREVA:an osallistuneita on seurattu paikallisten ja valtakunnallisten rekisterien kautta, joista selviää mm. lääkehoidon muutokset ja merkittävien lisäsairauksien kehittyminen. Ensi vuonna alamme myös kutsua potilaita seurantakäynnille selvittääksemme sekä alussa otettujen laboratoriomittarien luonnollista kehitystä että niiden ja tutkittujen geenimuutosten ennustevaikutusta. Erityishuomio on diabeettisen munuaissairauden kehityksessä osana isoa EU-tutkimusta.

DIREVA-tutkimusta tehdään yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin ja alueella yli 25 vuotta toimineen Botnia-tutkimuksen kanssa. Kaikki sairaanhoitopiirin diabeetikkoja hoitavat yksiköt ovat mukana potilaiden värväämisessä. Mukana ovat Helsingin ja Lundin yliopistot, Folkhalsanin tutkimuskeskus ja jatkossa myös Auria Biopankki.

4.12.2017 Redaktion_Toimitus