Kansallista elinsiirtoviikkoa vietetään tänä vuonna 9.–15.10.

 Täyttämällä elinluovutuskortin henkilö antaa luvan siihen, että mahdollisen aivokuoleman jälkeen hänen elimiään ja kudoksiaan voidaan käyttää toisen ihmisen vamman tai sairauden hoidossa. Kansallisella tasolla elinsiirtoa odottaa noin 500 ihmistä. Joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia menehtyy, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

–Keskimäärin Suomessa voidaan hoitaa kolme potilasta yhden elinluovuttajan panoksella, kertoo Vaasan keskussairaalan tehon apulaisylilääkäri Raku Hautamäki.

Erot sairaanhoitopiireissä merkittäviä

Erot elinluovuttajien määrissä ovat merkittäviä eri sairaanhoitopiireissä. Luovuttajien määrä vaihtelee nollasta neljäänkymmeneen per miljoona asukasta. Sen mukaan kansallisessa keskiarvossa pysyminen tarkoittaa, että Vaasassa tulisi toteutua kolme elinluovutusta vuodessa.

–Vuonna 2015 Vaasan keskussairaalassa toteutui neljä luovutusta, kun taas viime vuonna ei yhtään. Määrät vaihtelevat vuosittain ilman näkyvää syytä, Hautamäki pohtii.

Merkittävin syy siihen, miksi elinluovutukseen ei edetä, on epävarmuus aivokuolleen henkilön elinluovutustahdosta ja omaisten kielteinen kanta elinluovutukseen.

Tuo kantasi esiin ja täytä elinluovutuskortti

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydän-keuhkon, haiman- ja ohutsuolensiirtoja. Lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos hän ei ole sitä eläessään vastustanut. Vainajan mielipide on kuitenkin pyrittävä selvittämään. Jos mahdollisella elinluovuttajalla ei ole elinluovutuskorttia, kysytään tietoja mielipiteestä hänen omaisiltaan. Elinluovutuskortin voi täyttää osoitteessa kyllaelinluovutukselle.fi

Elinluovutuskortteja jaetaan myös muun muassa apteekeissa, Veripalvelun toimipisteissä, lääkäriasemilla sekä kampanjoissa ostoskeskuksissa ja kahviloissa ja niitä voi myös tilata postitse.

Kuvio. Elinluovuttajat Vaasan keskussairaalassa 2000–2016

11.10.2017 Redaktion_Toimitus