Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen Vaasan keskussairaalalle myöntämät potilasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit jaettiin keskiviikkona 31.1.2018.

Asiakasraadissakin vaikuttanut Kalevi Inha sai ansiomerkin aktiivisesta asiakasnäkökulman tuomisesta kehittämiseen. Inha on tehnyt merkittävää työtä potilaan näkökulman ja osallisuuden esiintuomiseksi ja vahvistamiseksi vakavan vaaratapahtuman jälkeen. Puheessaan vt. sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kiitti Inhaa periksi antamattomuudesta sairaalan asiakkaana:

– Kalevi Inha on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot ja vienyt potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Inha on tuonut avoimesti esiin tarinansa potilasvahingoista ja sillä on ollut merkitystä koko potilasturvallisuuden kehittämisen ja erityisesti potilaiden näkökulman esiin tuomisessa myös valtakunnallisesti.

Moniammatillinen kehittäminen parantaa potilasturvallisuutta

Henkilökunnasta yksi ansiomerkin saaneista on johtajaylilääkäri Auvo Rauhala, joka on erittäin sitoutuneesti, pitkäjänteisesti ja ennakkoluulottomasti usean vuoden ajan edistänyt potilasturvallisuutta organisaatiossa. Hän on antanut paljon työaikaansa ja uskaltanut olla käynnistämässä uusia toimintatapoja. Rauhala on johtanut Vaasan sairaanhoitopiirissä vuoden 2017 ajan kokonaisvaltaista tutkimushanketta ja saanut useita lääkäreitä mukaan tutkimukseen. Rauhala on lisäksi loistava esimerkki moniammatillisen kehittämisen edistämisestä, minkä avulla potilasturvallisuutta saadaan paremmaksi.

Laatupäällikkö Mari Plukka on rohkeasti kehittänyt potilasturvallisuutta innovatiivisella ja palvelualttiilla otteella ja sai työstään ansiomerkin.

– Plukka ei ole ainoastaan jatkanut työn kehittämistä aiemmilla menetelmillä, vaan on rohkeasti uskaltanut ottaa käyttöön uusia työkaluja ja mittareita. Laatupäällikkö tunnetaan hyvin organisaation sisällä ja häneen otetaan aktiivisesti yhteyttä.

Lisäksi ansiomerkit myönnettiin potilasturvallisuuskoordinaattoreille Linda Syrisille ja Merja Jutilalle, jotka ovat ovat toimineet potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

– He ovat todella hienosti uskaltaneet toimia kentällä ja käynnistäneet uusia toimintatapoja esimerkiksi kaikkien kuolemien läpikäyntiin liittyviä arvioita. Lisäksi vahva painotus on ollut kentän tukemisessa potilasturvallisuuden kehittämiseen, Kinnunen perustelee.

27.2.2020 Redaktion_toimitus