VKS 2025 -ohjelma on ohjannut Vaasan sairaanhoitopiirin kehittämistä vuodesta 2014 lähtien. Ohjelman strategisia tavoitteita ovat; asiakkaiden kokema laatu on parasta Suomessa, 11 % tai 19 miljoonan säästöt nettokustannuksista ja toiminnan kehittäminen soveltumaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle.

Sairaanhoitopiirin hallitukselle esitettävän väliarvion mukaan VKS 2025 -ohjelman tavoitteissa on pysytty hyvin. Kehittämistoimenpiteitä on tehty jokaisen kolmen kärkitavoitteen saavuttamiseksi. Väliarvion lisäksi hallituksessa on maanantaina 22.1.2018 tarkoitus keskustella VKS 2025 -ohjelman päivittämistarpeista.

Kehittämisen ytimessä on asiakaslähtöisyys

Jotta asiakkaan kokemus on hyvä, on kaikkien kokemukseen vaikuttavien osa-alueiden oltava kunnossa. Teetimme vuonna 2014 mittavan tutkimuksen siitä, miten asiakkaamme haluavat tulla kohdatuksi. Kyselyn vastaukset antoivat hyvän pohjan asiakaslähtöisyysohjelmalle, jonka puitteissa on tehty mm. seuraavaa:

  • Keräämme helpolla tavalla annettavaa asiakaspalautetta nyt myös yksiköissä olevien päätteiden avulla. Asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä.
  • Asiakkaille tarjotaan helposti ymmärrettäviä kuvauksia hoitoketjuista. Ensimmäinen on nyt julkaistu www-sivuillamme .
  • Case manager huomioi potilaan kokonaistilanteen ja auttaa sitoutumaan yhdessä tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Toiminnalla on 10 ensimmäisen kuukauden aikana autettu jo 87 asiakasta.
  • Asiakasraati on toiminut jo viisi vuotta.

Säästötavoitteissa on onnistuttu

Tavoitteena VKS 2025 -ohjelmassa oli säästää nettokustannuksissa 11 % tai 19 miljoonaa euroa. Omien panosten kautta sairaanhoitopiiri on onnistunut säästämään 11,5 miljoonaa euroa. Samaan aikaan muiden sairaaloiden kustannukset ovat nousseen, mikä vähentää jäljellä olevaa säästötavoitetta ainakin suhteessa maan keskussairaaloiden keskitasoon.

Valmius integraatiolle on hyvällä mallilla

Kolmas kärkitavoitteemme on ollut kehittää toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota varten. Tällä hetkellä on maakuntavalmistelu Pohjanmaalla aktiivisesti käynnissä ja Vaasan sairaanhoitopiirin virkamiehet osallistuvat aktiivisesti suunnitteluun. Integraatiota on tehty jo useilla eri sektoreilla; esimerkiksi Pietarsaaren sairaalan ja keskussairaalan röntgen on hallinnollisesti yhdistynyt, Vaasan kaupungin ja keskussairaalan välinehuollon ja alueellisen apuvälinekeskuksen toiminta on käynnistynyt.

Länsirannikon yliopistollinen sairaala ei olisi mahdollista nykyisen ja valmisteilla olevan lain puitteissa

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit muodostavat nykyisellään yhden Suomen viidestä Erva-alueesta. Yhteistyön syventämisestä erikoissairaanhoidossa on keskusteltu jo pitkään. Länsirannikon yliopistollinen sairaala selvityksen tavoitteena oli löytää ratkaisumalli  siihen, miten nämä kolme maakuntaa pystyisivät tulevaisuudessa yhdessä tuottamaan yliopistosairaalan palveluita tarkoituksenmukaisesti. Nyt laaditussa selvityksessä ei kuitenkaan löytynyt hallinnollista muotoa, joka nykyisen ja valmisteilla olevan maakunta- ja sote- lainsäädännön mukaan olisi toteutettavissa. Toimintojen organisointi yhden maakunnan liikelaitoksen alle ei ole poliittisesti mahdollinen, sillä tällöin ylin päätöksentekovalta olisi viimekädessä isäntämaakunnan maakuntavaltuustolla. Maakunnissa halutaan säilyttää kontrolli oman maakunnan alueella tapahtuvaan erikoissairaanhoitoon ja sen kustannuksiin.

22.1.2018 Redaktion_Toimitus