Bothnia High 5 -projektiallianssille on avattu omat verkkosivut 16.11.2018. Sivuston verkkotunnus on bothniahigh.fi ja sen sisältö on kaksikielinen.

Bothnia High 5 -projektiallianssille on avattu omat verkkosivut 16.11.2018. Sivuston osoite on www.bothniahigh5.fi ja sen sisältö on kaksikielinen. Ruotsinkielisten sivujen suora osoite on www.bothniahigh5.fi/sv.

Verkkosivuilla on monipuolisesti tietoa Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennushankkeesta, työmaahan liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ja muista ajankohtaisista asioista sekä Bothnia High 5 -allianssista. Sisältöä täydennetään ja päivitetään projektin edetessä. Hankkeen viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa Bothnia High 5 -allianssi. Www-sivut toimivat allianssin pääviestintäkanavana.

H-uudisrakennus toteutetaan allianssimallilla

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus toteutetaan Bothnia High 5 -projektiallianssina yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin, YIT:n, Granlund Pohjanmaan, Ramboll Finlandin, Raami Arkkitehtien ja Arkkitehdit Kontukosken kanssa.

H-uudisrakennus on ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke Pohjanmaalla. Se on myös Vaasan keskussairaalan historian suurin rakennusprojekti.

Bothnia High 5 -allianssissa on parhaillaan menossa kehitysvaihe. Toteutusvaiheen on määrä alkaa toukokuussa 2019 ja H-rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022.

Monipuoliset palvelut tehokkaasti ja joustavasti, samasta paikasta

Uusi H-rakennus yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle, asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Asiakkaille ja henkilökunnalle rakennetaan terveet tilat ja turvallinen ympäristö. Valmistuttuaan H-talo on älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat, kustannustehokas elinkaari sekä valmiudet tulevaisuuden teknologian hyödyntämiseen. 

16.11.2018 Redaktion_Toimitus