Vaasan sairaanhoitopiirissä on esiintynyt muutamia tapauksia, joissa lapsille on kotona annosteltu liian suuria määriä D-vitamiinia internetistä tilatuilla tavanomaista voimakkaammilla D-vitamiinitipoilla. D-vitamiini on välttämätön ravintolisä kasvaville lapsille ja nuorille, mutta sen yliannostelu voi johtaa mm. veren kalsiumpitoisuuden nousuun ja sen aiheuttamiin ongelmiin. D-vitamiinimyrkytys voi pahimmillaan johtaa vaikea-asteisiin ja pysyviin elinvaurioihin. D-vitamiinin annostelussa on syytä huolellisesti noudattaa kansallisia suosituksia.

Kansallinen suositus:

2 viikkoa–23 kuukautta: 10 mikrogrammaa/vrk

2–17 -vuotiaat: 7,5 mikrogrammaa/vrk

Mikäli yliannostus on tapahtunut, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen jatkotutkimuksia varten.

Tietoinen D-vitamiinin yliannostelu lapselle voi johtaa rikosilmoitukseen.

Maria Backström Apulaisylilääkäri

Tarja Holm Vastuualuejohtaja

Reijo Autio Johtajaylilääkäri

20.6.2018 Redaktion_Toimitus