Lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto yhdistyivät kesän alussa, kun lastenpoliklinikka muutti samoihin tiloihin lastenpsykiatrian osaston kanssa. Lastenpsykiatriset palvelut sijaitsevat nyt keskussairaalan Huutoniemen yksikössä, D-talon toisessa kerroksessa.

Lastenpsykiatrian poliklinikka sijaitsee muuton jälkeen samassa osoitteessa kuin lastenpsykiatrinen osasto: Sarjakadulla Huutoniemen yksikössä, D-talon toisessa kerroksessa. Poliklinikan toiminta piti siirtää Hietalahdesta Huutoniemelle, koska entinen H-rakennus purettiin tulevan uudisrakennus H:n alta pois.

Vaasan keskussairaalan lastenpsykiatriseen toimintaan kuuluvat poliklinikka ja osasto. Poliklinikka auttaa alueensa 0–12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään psyykkisissä ongelmissa sekä kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, joissa tavanomaiset vanhempien, koulun ja perusterveydenhoidon toimenpiteet eivät riitä.

      –Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä, jonka voi saada kouluterveydenhuollosta, terveyskeskuksesta tai jostakin muusta perusterveydenhuollon yksiköstä. Tavoitteena on turvata lapsen suotuisa kehitys kohti tervettä nuoruutta ja aikuisuutta, kertoo lastenpsykiatrian osaston ja poliklinikan osastonhoitaja Mirja Vainionpää.

Vaasan keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla toimivat lisäksi myös pikkulapsipsykiatria, oikeuspsykiatrian työryhmät sekä konsultaatiotiimi.

6.3.2020 Redaktion_toimitus