H-uudisrakennuksen työmaa-aitojen pystytys aloitetaan kesäkuun aikana Vaasan keskussairaalan Hietalahden alueella. Työmaan rajaaminen vaikuttaa muun muassa kulkureittiin rannan puolelta sairaalan pääsisäänkäynnille. Parkkipaikkojen määrä vähenee.

Keskussairaalan Hietalahden alueella kulkeminen muuttuu juhannuksena. Kulku pääsisäänkäynnille (T-rakennus) Hietalahdenkadun kautta säilyy normaalina, mutta kulku rannan puolen ja etupihan välillä katkeaa, kun työmaa-aidat pystytetään juhannusviikolla. 

Työmaa vähentää parkkipaikkoja 

Parkkitalo on käytössä normaalisti, mutta sieltä kuljetaan sairaalaan poikkeuksellisesti sisäänajoreitin kautta. Sairaalan alueen kulkureittien muutokset päivitetään potilaskutsukirjeiden mukana tulevaan karttaan ja pysäköintitalon käyttöön liittyvistä muutoksista tiedotetaan vielä tarkemmin lähipäivinä.  

Alkusyksyllä 2018 rannan puoleista tietä levennetään. Parkkitalon viereisestä pysäköintialueesta noin puolet siirtyy työmaan käyttöön helmikuussa 2019. 

H-uudisrakennus otetaan käyttöön vuonna 2022 

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus toteutetaan Bothnia High 5 -projektiallianssina yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin, YIT Talo:n, Granlund Pohjanmaan, Ramboll Finlandin, Raami Arkkitehtien sekä Arkkitehdit Kontukosken kanssa.

Uusi H-rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Niin asiakkaille kuin henkilökunnalle rakennetaan terveet ja turvalliset tilat. Uusi H-rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022.

Kartta >>

 

7.6.2018 Redaktion_Toimitus