Pohjanmaa on valittu digituen pilottimaakunnaksi. Pilottia hallinnoi Pohjanmaan liitto yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin kanssa.

Pohjanmaa on valittu digituen pilottimaakunnaksi. Kokeilussa tullaan luomaan verkosto, joka tukee eri kohderyhmiä digi-palveluiden käytössä. Toimintamallilla pyritään varmistamaan digituen maakunnallinen saatavuus riippumatta äidinkielestä tai asuinpaikasta.

Maakunnallinen digitukiverkosto tulee muodostumaan julkisesta sektorista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Pohjanmaalla tullaan painottamaan tuen saatavuutta eri kielillä, sekä digitaalisten palvelukanavien hyödyntämistä toiminnassa.

Pilottikokeilu saa rahoitusta valtiovarainministeriöltä ja projektihenkilökunta aloittaa tehtävissään syksyllä 2018. Pohjanmaan toimintamallia tullaan kehittämään ja arvioimaan yhdessä eri kohderyhmien kanssa. Toiminnasta tiedotetaan lisää myöhemmin syksyllä.

Digitukipilottia hallinnoi Pohjanmaan liitto yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin kanssa.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Tatu Karppinen puh. 040 149 5223
Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

8.8.2018 redaktion_toimitus