Vaasan keskussairaala aloittaa nyt laajamittaisesti verinäytteiden keruun osittain omistamalleen Auria Biopankille. Sairaalan arjessa biopankkitoiminta näyttäytyy potilaille postitettavina suostumuslomakkeina sekä verinäytteinä, joita suostumuksensa antaneilta potilailta otetaan yksi putkellinen muiden verikokeiden yhteydessä.

Onkologian poliklinikalta viime vuoden lopulla kokeiluna aloitettu toiminta on saanut myönteisen vastaanoton potilailta. Kokeilun alusta alkaen lähes jokainen poliklinikan potilaista on antanut suostumuksensa biopankkinäytteelle. Vaasan keskussairaalan onkologian poliklinikka on myös vahvasti kiinnostunut tutkimuksesta, jota biopankkeihin kerätty tieto mahdollistaa. Auria Biopankin aineistoista on tutkimuksessa pystytty esimerkiksi selvittämään seikkoja, jotka vaikuttavat suolistosyöpäpotilaan ennusteeseen.

Biopankkisuostumukset ja niiden myötä kerätyt verinäytteet on tavoitteena ulottaa koko Vaasan sairaanhoitopiirin väestöä kattavaksi. Keskussairaalan onkologian poliklinikan jälkeen biopankkitoiminnan on aloittanut sisätautien poliklinikka ja tästä eteenpäin suostumusten keräys laajenee klinikka kerrallaan osaksi koko sairaalan arkea.

Potilaan annettua verinäytteen biopankille etenee prosessi siten, että henkilön tiedot muuntuvat koodiksi näyteputken kylkeen. Jos tutkimuksen aikana ilmenee tietoa kliinisesti merkittävästä, mutta hoidettavasta taudista, on henkilön tiedot mahdollista saada esiin näyteputken koodista. Henkilö itse antaa suostumuksensa tiedonannolle tutkimuslöydöksistä.

Biopankit edistävät terveyttä

 

Biopankkien toiminta perustuu väestöltä suostumuksella kerättyihin veri- ja kudosnäytteisiin. Näytteistä saatava biologinen tieto yhdistetään väestön terveystietoihin, mikä muodostaa merkittävän materiaalin erilaisille tutkimuksille. Biopankkitutkimuksissa voidaan selvittää esimerkiksi sairauksien syntymekanismeja ja kehittää uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä, kun käytettävissä on tietoa väestön perintö- ja ympäristötekijöistä sekä elintavoista. Biopankkitoiminnan erityinen tavoite on edesauttaa geenitietoon perustuvan yksilöllistetyn lääketieteen kehittymistä. Siinä sairauksia pyritään estämään, tunnistamaan ja hoitamaan tavoilla, jotka on muokattu juuri kyseiselle potilaalle sopiviksi. Tästä esimerkki ovat syöpähoidot, joissa on jo pidempään käytetty hyväksi geenituntemukseen perustuvaa tietoa. Sen avulla on voitu valita yksilöllisesti potilaalle parhaiten sopiva ja täsmällisesti tehoava hoitotapa.

Vaasan keskussairaala kerää näytteitä Auria Biopankille, jonka omistavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP), Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) ja Turun yliopisto (TY). Vuonna 2012 perustettu Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki. Kaikkiaan Suomessa toimii kymmenen biopankkia, joista neljä koko Suomen alueella ja kuusi sairaanhoitopiirien alueella. Biopankkien toimiluvista ja valvonnasta vastaa Valvira. 

 

14.5.2018 redaktion_toimitus