Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt torstaina 18.10. äänestyksen koskien ehdotusta, jossa Vaasan keskussairaalalle esitettiin niin sanottua laajan päivystyksen statusta. Valiokunnan äänet jakautuivat 9-7 ehdotusta vastaan.

Laki laajan päivystyksen sairaaloiden jaottelusta on astunut voimaan jo tämän vuoden alussa, eikä se ole vaikuttanut toimintaamme. Olemme tehneet jo pitkään kansallisesti tunnustettua korkealaatuista työtä erityisesti potilasturvallisuuden kehittämisessä. Hoidon laadussa olemme kansallisilla mittareilla kärkisairaaloiden joukossa vuodesta toiseen. Panostamme jatkossakin yhä laajemmin toiminnan kehittämiseen yhä paremmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi – työ jatkuu siis valiokunnan äänestyksen jälkeenkin normaaliin tapaan. Seuraava maan hallitus tulee näkemään pitkäjänteisen työmme tulokset ja uskomme vahvasti siihen, että sairaalamme tulevaisuus on edelleen meidän omissa käsissämme.

Marina Kinnunen
Sairaanhoitopiirin johtaja

18.10.2018 Redaktion_Toimitus