Nuorten lääkäreiden keskuudessa Vaasassa lääkäriksi erikoistumista arvostetaan erittäin paljon. Sekä terveyskeskus että keskussairaala Vaasassa saivat viisi tähteä koulutuspaikkoja koskevassa selvityksessä. Vaasan keskussairaala sai sairaaloista parhaimmat pisteet koko maassa.

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) on tehnyt Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista. Vaasan terveyskeskus on ranking-listalla jaetulla toisella sijalla ja keskussairaala kolmantena – reilusti paremmilla pisteillä muihin sairaaloihin verrattuna.

Laajat mahdollisuudet kouluttautua erikoisaloille

Vaasassa ollaan tietenkin erittäin ylpeitä tuloksesta.

– Ennen kaikkea uskoisin, että olemme onnistuneet positiivisen ilmapiirin luomisessa, kertoo ylilääkäri ja kirurgian professori Mikael Victorzon Vaasan keskussairaalasta..

– Kirurgian runkokoulutuksessa olemme satsanneet järjestelmällisyyteen, johdonmukaiseen kiertoon eri kirurgian erikoisalojen kesken samalla kuitenkin kuunnellen erikoistuvien omia näkemyksiä. Jokaiselle erikoistuvalle on nimetty henkilökohtainen tutor ja kokeneimmille on myös pyritty järjestämään eriytyvää, hieman paremman palkkatason koulutusta omavalintaisella kirurgian erikoisalalla runkokoulutuksen jälkeen. Olemme myös satsanneet teoreettiseen koulutukseen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kouluttautuminen on mahdollista myös ulkomailla. Jokaiselle erikoistuvalle on taattu vähintään 10 koulutuspäivää vuodessa ja lisäksi on mahdollista saada 2 viikkoa palkallista lukulomaa. Victorzon tarkentaa.

Erikoistuvan omia toiveita kuunnellaan

– Tämä on todella iloinen uutinen! Kiitos tunnustuksesta kuuluu meidän aktiivisille erikoistuville lääkäreille, innostuneille ohjaajille sekä koko työyhteisölle, joka luo turvallisen ja kannustavan oppimisilmapiirin, iloitsee Vaasan kaupungin koulutusylilääkäri Tanja Eriksson. 

– Myös Vaasan terveyskeskuksessa on panostettu viime vuosina systemaattiseen erikoistuvien lääkärien koulutukseen ja ohjaukseen. Jokaisella erikoistuvalla on ohjaaja ja työaikaa on varattu suunnitelmalliseen ohjaukseen päivittäisen matalan kynnyksen konsultaatioiden lisäksi.  Alkuvaiheessa käydään aloituskoulutuskeskustelussa läpi erikoistuvan tavoitteita koulutusjaksolle ja suunnitellaan, miten koulutusjakso toteutuu eri osa-alueilla. Muun sisäisen ja ulkoisen koulutuksen lisäksi erikoistuvilla on omat säännölliset ryhmäkoulutukset yleislääketieteen osaamisalueiden mukaisesti. Niissä päästään tutustumaan perusterveydenhuollon laajaan kenttään, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä ryhmäytymään erikoistuvien kesken. Koulutustoimintaa on kehitetty erikoistuvia ja ohjaajia kuunnellen sekä tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, Eriksson kertoo.

Tavoitteena henkilökohtainen tutor jokaiselle

Vaasan keskussairaalan koulutussuunnittelija Katri Pöntinen on kuluneen vuoden aikana vieraillut eri yksiköissä keskustelemassa erikoistumiskoulutuksesta.

– Olen ilokseni saanut huomata, että meillä tehdään todella hyvää työtä erikoistuvien koulutuksen ja ohjaamisen eteen, Pöntinen kertoo.

– Myös erikoistuvilta kerätyn palautteen mukaan erikoistumiskoulutukseen on oltu tyytyväisiä. Esimerkiksi työmäärän on koettu olevan riittävä työaikaan nähden ja erikoistuvat ovat kokeneet voivansa myös itse vaikuttaa sijoituksiinsa ja työtehtäviinsä koulutustaan silmälläpitäen. Jatkossa tavoitteena on panostaa vielä systemaattisemmin erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena on strukturoida talossa tarjottavaa erikoislääkärikoulutusta luomalla yhteiset periaatteet erikoistuvien ohjaukseen ja arviointiin liittyen. Huolehditaan muun muassa siitä, että jokaisella erikoistuvalla on henkilökohtainen tutor, erikoistuva saa hyvän perehdytyksen sekä säännöllistä ja ammattitaitoista palautetta ja ohjausta koulutuksensa ajan. Myös ohjauskoulutusta on suunnitteilla tutoreille ja kaikille erikoistuvia ohjaaville lääkäreille. Tästä on hyvä jatkaa, Pöntinen toteaa.

5 tähden koulutuspaikat tähtäävät edelleen korkealle. Terveyskeskuksen ja keskussairaalan koulutuksesta vastaavat ylilääkärit ja koulutussuunnittelijat jo nyt yhdessä pohtivat, miten huipulla edelleen pysytään ja paremmiksi tullaan. 

27.2.2020 Redaktion_toimitus