Maanantain kokouksessa laadittiin työsuunnitelma, jonka tarkoituksena on kehittää vahvat erikoissairaanhoidon palvelut Pietarsaareen.

Maanantaina 8.1. Pietarsaaressa keskusteltiin alueen erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Kokoukseen osallistuivat kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Henrik Sandberg, VSHP:n hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, VSHP:n valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman, VSHP:n henkilöstöjaoston puheenjohtaja Mona Vikström sekä Pietarsaaren ja VSHP:n virkamiesjohto. Konkreettista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa alustetaan ensin virkamiesvetoisesti, minkä jälkeen suunnitelma viedään luottamushenkilöiden käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

– Tavoitteenamme on kehittää yhteistyössä Pietarsaareen vahvat erikoissairaanhoidon palvelut, Henriksson toteaa.

– Vaasan sairaanhoitopiirille on erittäin tärkeää, että Pietarsaaressa on erikoissairaanhoidon taso korkealaatuista. Haluamme, että palvelut saadaan lähellä kotia ja niiltä osin kun toimintaa ei ole tarjolla, hoito saadaan Vaasasta.  Tiiviillä yhteistyöllä hyvä palvelutaso on molempien etu, sanoo Frantz.

Maanantain kokouksessa laadittiin työsuunnitelma, jonka tarkoituksena on kehittää vahvat erikoissairaanhoidon palvelut Pietarsaareen.

Lainsäädännön antamissa raameissa laajasti toimintaa

Valtakunnallisten linjausten takia Pietarsaaressa on jouduttu tauottamaan päiväkirurgiset toimenpiteet ja rajoittamaan päivystyksen toimintaa.

– Pietarsaaressa on tällä hetkellä edelleen hyvin laajasti toimintaa.  Nyt halutaan vahvistaa erikoissairaanhoidon palveluita, siltä osin kun lainsäädäntö tällä hetkellä antaa myöden, kertoo Sjöström.

– Haluamme löytää alueelle kaikkien hyväksymän päämäärän ja palvelutason ja sen jälkeen käydään läpi kaikki eri mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi.  Tämä on myös tulevan Pohjanmaan maakunnan edun mukaista, Kinnunen toteaa.

Rauhala puolestaan nostaa esiin useita mahdollisuuksia eri toiminnoista, joita Pietarsaaressa voidaan edelleen tehdä ja painottaa, että tulevaisuudessa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää myös esimerkiksi etävastaanottopalveluita.

Virkamiehet valmistelevat ehdotuksen yhteiseksi päämääräksi ja toteuttamissuunnitelman sen saavuttamiseksi. Suunnitelmat tullaan esittämään Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnalle 20.2. ja VSHP hallitukselle 5.3.

27.2.2020 Redaktion_toimitus