Vaasan keskussairaalan psykiatrisen yksikön mielialapoliklinikka, psykoosipoliklinikka, psykogeriatrianpoliklinikka ja akuuttipsykiatrianpoliklinikka yhdistyivät 1.1.2019 psykiatriseksi poliklinikaksi. Lasten ja nuorten avohoidon toiminta pysyy ennallaan.

Psykiatrisen poliklinikan uudistus on rakenteellinen, eikä se vaikuta potilaan toimintaan. Opastekyltit sekä nimet ovissa tulevat muuttumaan, mutta toiminnot, hoitohenkilökunta ja sijainnit pysyvät samoina. Uuden poliklinikan toimintaa kehitetään sujuvoittamaan potilaan hoitopolkua. Yhdistyminen on askel kohti lähetteetöntä toimintaa, mihin tullaan siirtymään kuluvan vuoden aikana. Lähetteetön toiminta mahdollistaa sen, että poliklinikalle voi saapua tarpeen mukaisesti ilman lähetettä.

Yhteispäivystyksessä toimivat psykiatrian päivystävät sairaanhoitajat ottavat asiakkailta vastaan jo nyt lähetteettömästi ympäri vuorokauden ja heillä on myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys.

 

Lisätiedot: Juha Kemppinen, vastuualuejohtaja puh 040 182 1668

Tanja Jaakola, ylihoitaja puh 044 323 4808

8.1.2019 redaktion_toimitus