Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tavoitteena on edelleen saada palvelut saman organisaation sisälle. Useamman lääkärin rekrytoinnilla halutaan turvata pitkäaikainen ratkaisu, jossa lääkäreiden työmäärä olisi kohtuullinen.

Vaasan keskussairaalan psykiatrian vastuualueen poliklinikat ja osastot toimivat tällä hetkellä normaalisti. Kaikilla osastoilla ja poliklinikoilla on riittävästi hoitohenkilökuntaa.  Psykiatristen potilaiden hoidosta lastenpsykiatrialla vastaa tällä hetkellä 4 lääkäriä, nuorisopsykiatrialla 2 lääkäriä ja aikuispsykiatrialla 5,5 lääkäriä.

- Kesän aikana supistetaan toimintaa edellisten vuosien tapaan, joten omien virkalääkäreiden puuttumisen vuoksi mitään ei suunnitella suljettavan, kertoo johtajaylilääkäri Reijo Autio. Lääkäriresurssia vahvistetaan kuitenkin mahdollisimman nopeasti, koska hoitotiimeihin ja päivystykseen tarvitaan lisää sekä erikoislääkäreitä että erikoistuvia lääkäreitä.

Kesällä toimintaa supistetaan kuten ennenkin

Vaasan keskussairaalan kaikkien osastojen ja poliklinikoiden kesäajan toimintaa suunnitellaan parasta aikaa. Tarkat tiedot kesän ajan toiminnasta julkaistaan Vaasan keskussairaalan nettisivuilla toukokuussa. Vain pieni osa toiminnasta on kokonaan kiinni kesällä hyvin pienen ajan. Läpi kesän psykiatrista hoitoa on saatavilla akuuttiosastoilla.

- Meillä on psykiatrian hoitajissa onneksi hyvä tilanne, eli hoitoon hakeutumista ei kannata epäröidä, johtajaylihoitaja Arja Tuomaala rauhoittelee.

11.4.2019 Redaktion_Toimitus