Vaasan keskussairaalalle on myönnetty jo viidennen kerran sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) mukainen laaduntunnustus. Tällä kertaa arvioinnissa löytyi keskeisiä vahvuuksia erityisesti toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.

SHQS-laatuohjelmaa käyttää Suomessa noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Ohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Vaasan sairaanhoitopiirissä SHQS-laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin vuonna 2007. Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa.

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Nyt tehdyssä arvioinnissa nousi esiin useita vahvuuksia nimenomaan kehittämistyössä. Arvioijat totesivat, että Vaasan keskussairaalan tavoitteet on asetettu strategisella ja toimeenpanevalla sekä mitattavalla tasolla. Yksittäisiä nostoja olivat esimerkiksi laaja kardiologinen toiminta, Pietarsaaren laboratorio- ja röntgentoiminnan yhdistäminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa, potilasohjeistuksen kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen. Asiakaslähtöisyys on yksi keskussairaalan arvoista. Asiakastyytyväisyyttä seurataan käyttäen erilaisia palautteenseurantatasoja ja asiakastyytyväisyys onkin erinomaisella tasolla. Asiakaspalautetta hyödynnetään aidosti toiminnan kehittämisessä. Vaasan sairaanhoitopiirissä SHQS-laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien.

14.10.2019 Redaktion_Toimitus