Pysäköintitalon eteläinen porrashuone suljetaan 9.-26.4. väliseksi ajaksi. Kulku tapahtuu tämän ajan pohjoisen porrashuoneen kautta ensimmäiseen kerrokseen, josta kuljetaan luiskaa pitkin ulos. Ensimmäisestä kerroksesta on ohjaus ulos punaisin nuolin merkattuna. 

10.4.2019 Redaktion_Toimitus