Päätöksentekoa varten tarvittava perussopimus on nyt valmis. Perussopimusta on työstetty ohjausryhmän kokoukseen asti. Perussopimus lähetetään Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Perussopimuksen hyväksymisen lisäksi kunnat tekevät 16.12.2019 mennessä päätöksen siitä, siirtävätkö ne lakisääteiset perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle.

Keskiviikkona 23.10. ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että 30.4.2020 saakka kaikki kunnat saavat olla mukana hyvinvointikuntayhtymän valmistelussa. Kunnilla on kuitenkin mahdollisuus tarkistaa päätöksensä hyvinvointikuntayhtymään mukaan lähtemisestä huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen kunta joko on mukana jatkovalmistelussa tai jää kokonaan pois. Kaikki kunnat kuuluvat kuitenkin erikoissairaanhoidon osalta yhteiseen kuntayhtymään.

24.10.2019 Redaktion_Toimitus