Sosiaali- ja perusterveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito muodostavat palveluja tarvitsevan väestön kannalta tiiviin kokonaisuuden. Palveluiden tarjoaminen ja tarpeisiin vastaaminen onnistuvat parhaiten samassa organisaatiossa. Nykytilanteessa järjestäminen on pirstaleista.

Pohjanmaan hyvinvointialue on toteutuessaan kuntayhtymä, jossa kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin henkilöstö sekä koko alueen luottamusmiehet rakentavat yhdessä integroidut ja nykyistä vahvemmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen väestölle. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 2.10.2019. Ohjausryhmän tehtävä on johtaa hyvinvointialueen valmistelua. Ohjausryhmä muodostuu kunnanjohtajista, sairaanhoitopiirin virkamiehistä ja kuntien sekä sairaanhoitopiirin valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kristiinankaupungin valtuuston puheenjohtaja Patrick Ragnäs.

Keskiviikkoisessa kokouksessa kuultiin yhteenveto ja keskusteltiin kuntien antamista lausunnoista koskien Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusluonnosta. Kokouksessa sovittiin, että virkamiehet ja luottamushenkilöt jatkavat perussopimuksen työstämistä. Kokouksessa vahvistettiin hyvinvointialueen kuntayhtymän päätöksenteon aikataulu kunnissa. Päätöksenteon aikataulu on 28.10.-16.12.2019 ja sen aikana kunnat päättävät uuden perussopimuksen hyväksymisestä ja uuteen hyvinvointikuntayhtymään lähtemisestä. Hyvinvointialueen toiminnan on määrä alkaa 1.1.2021.

Kuvassa aikataulukaavio hyvinvointialueen valmistelulle

3.10.2019 Redaktion_Toimitus