Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun ohjausryhmän kokouksessa 17.12.2019 käytiin läpi kuntien päätökset uudesta perussopimuksesta, joka astuu voimaan 1.1.2021. Sen myötä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sellaisenaan lakkaa ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa.

Vaasan sairaanhoitopiiri käsittää 13 kuntaa, jotka kaikki ovat omissa valtuustoissaan hyväksyneet sairaanhoitopiirin toimintaa koskevan perussopimuksen muutoksen.
- Päätös on historiallinen ja todella positiivinen osoitus siitä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Olemme päässeet pitkälle, riemuitsee Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.
- Työ kuitenkin jatkuu välittömästi, Kinnunen lisää.
- Päätös perussopimuksesta ei vielä tuo kokonaista kuntayhtymää, vaan kuntien on vielä tehtävä yksi iso päätös ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz kertoo.

Toinen iso päätös koskee sitä, haluaako kunta siirtää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut hyvinvointialueen kuntayhtymälle vai päättääkö kunta säilyttää ne itsellään. Viisi kuntaa kolmestatoista ilmoitti ohjausryhmän kokouksessa myönteisen päätöksen palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirron osalta: Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Vaasa. Loput kunnat eli Kaskinen, Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Närpiö ja Vöyri, tekevät päätöksen ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Useita selvityksiä tehdään ennen lopullisia päätöksiä

Ennen ensi vuoden huhtikuuta uuden kuntayhtymän perustamiseksi tehdään selvitys- ja valmistelutyötä seuraavissa työryhmissä:
- johtamis- ja organisaatiomalli
- kiinteistöt ja kiinteistönhallinta
- rajapinnat siirtyvissä kunnissa
- tukipalvelut
- omistajaohjaus
Lisäksi laaditaan talousselvitys uuden kuntayhtymän taloudellisesti kestävien ratkaisujen pohjaksi.
- Päätöstä palveluiden siirtämisestä vielä miettivät kunnat haluavat ensin katsoa näiden edellä mainittujen selvitystöiden tulokset, Franzt kertoo.

Kaikki kunnat ovat mukana 30.4. saakka

Hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua tehdään huhtikuun loppuun asti kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien kanssa. Tavoitteena on, että lopulta kaikki kunnat tekisivät myönteisen päätöksen.
- Kynnyskysymys on ollut siinä, voisiko mukaan tulla vain joiltain osin. Aiemmin on kuitenkin tehty jo linjauspäätös, että mukaan tullaan kokonaisuutena, Franzt selventää.
- Yksin olemme liian pieniä. Asiakkaiden näkökulmasta paras mahdollinen lopputulos tehdään kaikkien kuntien kanssa yhdessä, Kinnunen sanoo.

17.12.2019 Redaktion_Toimitus