Keskiviikkona 6.11. julkaistussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä esitetään muutosta terveydenhuoltolakiin. Lakimuutoksen myötä Vaasan sairaanhoitopiirille lisätään velvoite järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalan yhteyteen.

Pitkään kestänyt prosessi laajan päivystyksen statuksen ympärillä lähestyy lopullista etappiaan. Syksyllä 2016 tehty päätös laajan päivystyksen sairaaloista astui voimaan 1.1.2018. Sen jälkeen Vaasan keskussairaalassa on koko ajan toiminut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen yhteispäivystys neljällätoista erikoisalalla, joita täydennetään lakimuutoksen myötä kahdella erikoisalalla.

- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tänään julkaisema mietintö on pitkäjänteisen työn tulosta. Alueemme koko väestö ja päättäjät ovat olleet yhtenä rintamana laajan päivystyksen asiassa ja me Vaasan keskussairaalan ammattilaiset olemme kiitollisia kaikesta tuesta näiden kolmen vuoden aikana. Tämä on meidän yhteinen saavutuksemme, iloitsee sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Lakimuutoksen on määrä astua voimaan 1.1.2020.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kokonaisuudessaan

7.11.2019 Redaktion_Toimitus