Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 on lopullisia hyväksymisiä vaille valmis. Taloussuunnitelmassa huomioidaan laajan päivystyksen vaatimukset muun muassa viidellä uudella lääkärinviralla. Sairaanhoitopiirin strategiset tavoitteet on kiteytetty kolmeen tavoitteeseen.

Vaasan sairaanhoitopiirin strategia on nimeltään VKS 2025. Strategiaa on koko syyskauden ajan työstetty ja strategiset tavoitteet on tiivistetty kolmeen ydinkohtaan: laatua asiakkaalle, henkilöstön suosittelema ja taloudellisesti kestävä. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää sairaanhoitopiirin strategiset tavoitteet tarkemmin kuvattuna ja toimintasuunnitelman niiden toteuttamiseksi sekä määritellään toiminnan taloudelliset raamit. Kolmen strategisen tavoitteen toteutumista mitataan eri osa-alueilla. Hallituksen hyväksyttyä toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11. se etenee lopulliseen hyväksyntään sairaanhoitopiirin valtuustolle, joka kokoontuu 29.11.

Lähipalveluiden odotetaan vaikuttavan talouteen myönteisesti

– Lisäämme erikoissairaanhoidon palveluita alueemme kunnissa - ensin Pietarsaaressa ja sitten muissa kunnissa. Lähipalvelut tulevat lisäämään luonnollisesti käyntimääriä meillä ja vähentämään hoitoa muissa laitoksissa, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Viiden uuden lääkäriviran lisäksi laajan päivystyksen toiminnan vaatimuksiin varaudutaan puolen miljoonan euron ostopalvelulääkärikuluissa. Toimintakulujen lasketaan kasvavan 3,45 % vuonna 2020. Jäsenkuntien maksuosuudet keskussairaalan toiminnasta nousevat 3,1 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

13.11.2019 Redaktion_Toimitus