Vaasan keskussairaala on perustanut valtakunnallisesti ainutlaatuisen potilasturvallisuuskeskuksen. Uusi keskus kantaa nimeä No-harm Center ja se toimii jatkossa yhteistyöverkostona, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää potilasturvallisuutta koko Suomessa.

No-harm Center lanseerattiin valtakunnallisessa potilasturvallisuuskehittäjien seminaarissa Vaasan keskussairaalalla torstaina 29.8. Uuden keskuksen perustaminen vankistaa Vaasan keskussairaalan asemaa valtakunnallisena potilasturvallisuuden edelläkävijänä. No-harm Centerin perustamisella halutaankin rakentaa vankka pohja potilasturvallisuuden mittaamiseen ja sen kehittämiseen.

–Korkealaatuinen potilasturvallisuustutkimus on yksi No-harm Centerin toiminnan kulmakivistä.

Tulevaisuudessa keskus jakaa avoimesti tutkimustensa tuloksia valtakunnallisella tasolla, jotta hoitotyön ammattilaiset ympäri maata voivat hyötyä niistä ja kehittää potilaiden hoidon turvallisuutta omissa erikoissairaanhoidon yksiköissään, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Toimintansa alkuvaiheessa No-harm Centerin toiminta keskittyy neljään teemaan: Ensin tehdään potilasturvallisuuden nykytilanteen kartoitus, mikä toteutetaan laajana, valtakunnallisena yhteistutkimuksena. Lisäksi potilaan tunnistamiseen luodaan yhtenäiset ohjeet. Samalla väestön tietoisuutta kasvatetaan potilaan tunnistamisen tärkeydestä. Lisäksi sairaalakuolemien selvitystyön vaikutusta tutkitaan potilasturvallisuuden kehittämiseen. Myös potilasturvallisuuden osaamista kehitetään jatkuvasti ja seurataan systemaattisesti.

Lanseeraustilaisuutena toimivaan kutsuseminaariin osallistuu valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita ja yhteistyökumppaneita, kuten Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Potilasturvallisuusyhdistys.

 

30.8.2019 Redaktion_Toimitus